Oorlogsmonument

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam Lambrechtsmonument
Provincie Limburg
Gemeente Nieuwerkerken
Deelgemeente Wijer
Straat Grotestraat
Locatie Grotestraat zonder nummer, Nieuwerkerken (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Bescherming oorlogsmonumenten Limburg (synchronisaties, thematische inventarisatie: 2012 - 2013).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Oorlogsmonument

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is beschermd als monument Oorlogsmonument

Deze bescherming is geldig sinds 22-01-2014.

Beknopte karakterisering

Betrokken personen
Tags Tweede Wereldoorlog

Beschrijving

Aan de Parochiekerk Sint-Pieters Banden, ten westen van de kerktoren, staat het 3 meter hoge Lambrechtsmonument. Het gedenkt de familie Lambrechts, een familie verzetsstrijders tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het gedenkteken werd ontworpen door beeldhouwer Eugène Canneel (1882-1966) en werd door de provincie opgericht als nationaal symbool "van alle dappere Belgische families" op 8 oktober 1946. Hier liggen drie van de vier zonen Lambrechts begraven (Louis, Edmond en René) alsook de vader Théophile en de moeder. Enkel zoon Tony is niet tijdens de oorlog gestorven; dochter Gusta overleed pas in 2007 en beiden kregen elders hun laatste rustplaats.

Het monument bestaat uit een rechthoekig ereperk, omgeven door een metalen hek tussen vier pijlers uit ruw behouwen hardsteen. Hierbinnen staat aan de korte zijde een trapezoïdale muur op een sokkel. Muur en sokkel zijn opgebouwd uit handsteen, die voor de vlakken ruw gehouwen is, en voor de afboordingen vlak gemaakt. Aan de zijde van het ereperk is centraal een Latijns kruis in hardsteen aangebracht. In de sokkel van de muur zijn aan deze zijde twee inscripties te lezen. Het linkeropschrift luidt: OPGERICHT DOOR DE PROVINCIE LIMBURG/ VOOR DE HELDENFAMILIE LAMBRECHTS/ NATIONAAL SYMBOOL VAN ALLE/ DAPPERE BELGISCHE FAMILIES DEN 8.10.46. Het rechtse opschrift vermeldt: HIER RUST DE FAMILIE/ LAMBRECHTS.

Aan de straatzijde is tegen de muur een halfverheven bronzen beeldhouwwerk aangebracht, waarop vader Lambrechts en drie van de vier zonen staan afgebeeld. Het reliëf is onderaan rechts gesigneerd: EUG. CANNEEL 1946. De drie zonen, waarvan twee in legerkledij en één in priestergewaad, dragen militaire attributen: de twee soldaten geweren en de priester een vaandel. De twee soldaten maken een schrijdende beweging. De priester staat stil, terwijl de vader zijn linkerhand beschermend op de schouder van één van de soldatenzonen legt en de rechterhand in de verte reikt. De voorstelling is klassiek, sober en ingetogen.

In het ereperk liggen drie van de vier zonen en de vader en de moeder begraven. Het perk is voorzien van een vloer van hardsteen met in het midden een groot kruis van gepolijste steen, van oost naar west gericht. Achter dit kruis zijn op vier rechthoekige stenen platen centraal de namen van de vier broers met foto’s en geboorte- en sterfdata aangebracht. De linkerplaat is voorzien voor dochter Gusta en haar man Jozef Motmans; de rechterplaat voor vader Théophile Lambrechts en echtgenote Carolina Bangels.

  • VANDEPUTTE O. 2007: Gids voor Vlaanderen. Toeristische en culturele gids voor alle steden en dorpen in Vlaanderen, Tielt, 891.
  • VENKEN J. 1993: Oud Sint-Truiden en omgeving. Borgloon, Gingelom, Heers, Nieuwerkerken, Sint-Truiden, Wellen, Gent, 160.

Bron: -

Auteurs: Pauwels, Dirk

Datum tekst: 2013

Relaties

maakt deel uit van Wijer

Wijer (Nieuwerkerken)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.