erfgoedobject

Oorlogsmonument ontworpen door J. Jourdain

bouwkundig element
ID
215778
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/215778

Juridische gevolgen

Beschrijving

Het gemeentebestuur van Tessenderlo richtte in 1925 op de markt een monument op ter nagedachtenis van de gesneuvelden tijdens de Eerste Wereldoorlog. Beeldhouwer Jules Jourdain werd met het ontwerp belast. Later werden ook de namen van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog op het gedenkteken aangebracht.

Op een balkvormige sokkel in Beauvillierssteen staat een verguld bronzen beeld met de voorstelling van de patroonheilige van de parochie, Sint-Maarten, die zijn mantel deelt. Links onderaan staat de naam van de beeldhouwer: J. JOURDAIN.

Aan de voorzijde van de sokkel is bovenaan een bronzen hoorn aangebracht met een granaat en een banderol met een paar kwasten en het opschrift: CARABINIERS GRENADIERS, met tussen beide woorden een wapenschildje met een gekroonde letter B. Links en rechts hiervan komen een paar lauwertakken voor in laagreliëf, alsook de jaartallen 19/ 14 en 19/ 18. Onderaan prijkt de inscriptie: AAN/ ONZE/ HELDEN, waaronder een verguld metalen plaatje, met de voorstelling van een gekroonde hoorn met centrale hoofdletter B, twee kwasten en een banderol met opschrift: PARVI SED MAGNI.

Op de rechterzijde leest men in brons: 1914-1918/ SOLDATEN (met 16 namen)/ BURGERS/ DOODGESCHOTEN (met één naam)/ WEGGEVOERDEN (met 3 namen); op de linkerzijde: 1940-1945/ SOLDATEN (met 2 namen)/ BURGERS/ DOODGESCHOTEN (met 2 namen)/ WEGGEVOERDEN (met 16 namen).

Op de achterkant komt volgend opschrift voor: RUST ZACHT GIJ DIE GEVALLEN ZIJT/ VOOR LAND EN VOLK VOOR EEDLEN STRIJD/ IN 'T SCHOONSTE VAN UW LEVEN;/ GEEN ÉÉN VAN ONS DIE OOIT VERGEET/ DE DAAD DIE G'AEN DEN "YZER" DEEDT.

  • BROEDER MAX, 1960: Tessenderlo vroeger en nu, Kasterlee, 400.
  • ENGELEN C. & MARX M. 2002: Beeldhouwkunst in België vanaf 1830, Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën. Studia 90, deel II, Brussel-Leuven, 994.
  • RESPEN J. 1982-1983: Oorlogsrelikten als toeristische objekten – Noord-Limburg, onuitgegeven eindverhandeling, deel 2, Hasselt, Hoger Instituut voor Toerisme, Hotelwezen en Voedingsbedrijven, 346-347.
  • RODEN D. 2006: Tessenderlo, bezet en bevrijd. Een Kempense gemeente tijdens de Tweede Wereldoorlog (1939-1945), Tessenderlo, 40.
  • VISSERS P. 1993: Langs Vlaamse wegen. Tessenderlo, Brussel-Tessenderlo-Antwerpen, 10.

Bron     : -
Auteurs :  Pauwels, Dirk
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Oorlogsmonument ontworpen door J. Jourdain [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/215778 (Geraadpleegd op )