erfgoedobject

Oorlogsgedenkteken

bouwkundig element
ID
215782
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/215782

Juridische gevolgen

Beschrijving

Het gedenkteken werd opgericht in 1922 en was opgevat als huldeblijk aan de leraars en leerlingen van het Koninklijk Atheneum die in de Eerste Wereldoorlog hun leven lieten. Het werd ontworpen door architect Foucart in samenwerking met beeldhouwer Joseph Thys. Aanvankelijk was het aangebracht in een voormalig kanunnikenhuis in de Maastrichterstraat nummer 10, waar tot 1964 het Atheneum was gehuisvest. Toen het Atheneum verhuisde naar zijn nieuwe gebouwen in de Moerenstraat, kreeg ook het monument daar een nieuwe locatie.

Het monument heeft de vorm van een stèle in hardsteen. Het is geplaatst binnen een rechthoekige hardstenen boord met ingezwenkte hoeken, waarin plaats voor beplanting is voorzien. Op de stèle is in reliëf een gehelmde soldaat uitgewerkt die met de linkerhand een vaandel zwaait en in de rechterhand een geweer omknelt. Onderaan prijken de woorden IN/ MEMORIAM, met een lijst van tweemaal zes namen. Op de zijkanten komt telkens een palmtak voor en de jaartallen 1914 (links) en 1918 (rechts). Op de achterzijde ziet men een afbeelding van het Tongerse wapenschild met zwaan, omkranst door eikenloof (links) en palm (rechts) en onderaan een uitwaaierende wimpel. Daaronder leest men de Latijnse tekst: DULCE ET DECORUM PRO PATRIA MORI (Horatius, Oden, 3, 2, 13) ("Het is zoet en eervol voor het vaderland te sterven").

Om de gesneuvelden van de Tweede Wereldoorlog te gedenken, werden in een latere fase twee bronzen plaketten overhoeks op de stèle aangebracht met de jaartallen 1940 en 1945, en met een lijst van respectievelijk 16 en 15 namen met daaronder een lauriertak.

  • BERCKMANS, F. 2005: Beeldschoon Tongeren. Het verhaal van Tongeren in beeld en monument,(verbeterde en bijgewerkte 2de druk, naar de 1ste uit 2004), (Tongeren), 54-56.

Bron     : -
Auteurs :  Pauwels, Dirk
Datum  : 2013


Relaties

  • Is gerelateerd aan
    Koninklijk Atheneum

  • Is deel van
    Moerenstraat


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Oorlogsgedenkteken [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/215782 (Geraadpleegd op 19-06-2021)