erfgoedobject

Landhuis

bouwkundig element
ID
215792
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/215792

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Landhuis
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Landhuis met ruim L-vormig volume ingeplant in grote tuin met notelaars. Ter hoogte van de Kruisstraat lange witgeschilderde tuinmuur met penanten. Aan de oostzijde is het erf toegankelijk via ijzeren hekken tussen bakstenen penanten. Ter hoogte van de Oudenaardsesteenweg is de ten oosten aansluitende tuin (die vanaf 1885 deel uitmaakte van het perceel, waarin nu villa gebouwd is) afgesloten met gietijzeren hekwerk met ronde gegroefde kolommen op bakstenen basis. Half-verhard erf.

Het volume is als dusdanig reeds aangeduid op het primitief kadasterplan (circa 1835) en de Atlas der Buurtwegen (circa 1845). In 1885 wordt het perceel door verkoop verenigd met het ten oosten aanpalende perceel en ontstaat grosso modo de huidige L-vormige bebouwing: Deschietere Raimond Arthur (eigenaar Kerkhove) bouwt het geheel om tot een huis en tuin, koetshuis en "waschhuis". Tussen 1885 en 1981 (hermeting door het kadaster) worden een veranda en een nutsgebouw langs de tuinmuur (Kruisstraat) bijgebouwd.

Ten zuiden van het erf, imposant hoofdvolume met dubbelhuisopstand van tien traveeën en twee bouwlagen onder schilddak (blauw geglazuurde mechanische pannen, gedeeltelijk bewaarde kunst(?)leien, aflijnende gootlijst). Aan de straatzijde is dit volume in de jaren 1970-1980 voorzien van een voorzetsteentje. Links vier traveeën met vensters, koetspoort, rechts quasi blinde traveeën (zie functie koetshuis en paardenstal). Rechthoekige muuropeningen, eenvoudig houtwerk uit de jaren 1930. Brede koetsdoorrit met bewaarde dubbele poort.

Aan de erfzijde is het gebouw gaaf bewaard met de oorspronkelijke gevel van einde 19de eeuw: bepleisterd en wit geschilderd volume, boven grijsbeschilderde plint. Gemarkeerd door twee koetspoorten en koetsdoorrit, de vijf middelste traveeën (waarin de koetspoorten en -doorrit) zijn gevat in een vooruitspringend risaliet: tussen de poorten en de vensters penanten met lijstwerk van blauwe hardsteen. De rechthoekige vensters zijn gevat in een grijsbeschilderde omlijsting met florale sluitsteen (onder meer druiventros). Bewaard houtwerk: 19de-eeuwse ramen met T-indeling en uitgewerkt kalf; dubbele poorten met beglaasde bovendelen met geometrisch roedeverdeling. Ten westen van het erf, haaks aansluitend lager, volledig onderkelderd volume van vier traveeën en anderhalve bouwlaag onder schilddak met wolfseind. Zelfde type vensteromlijstingen en sluitstenen. Deur bereikbaar via bordes van vier treden.

Links van de deur, in de hoek met het hoofdvolume, veranda uit het einde van de 19de eeuw of het eerste kwart van de 20ste eeuw: ijzeren constructie boven natuurstenen plint en onder plat dak, rechthoekige plattegrond met ovale uitbouw. Constructie met fijne ijzeren penanten, panelen en ramen met geometrische indeling. De goot is opgehangen in houders met bloemmotief, waaronder fries bestaande uit bandwerk met bloemvormig rozet en meandermotief.

Interieur: Woonvertrekken: imposante koetsdoorrit van waaruit de woonvertrekken bereikbaar zijn; gestucte balkenlagen. Toegang tot trappenhuis met natuurstenen vloer in zwart-wit patroon. 19de-eeuwse houten bordestrap met sierlijke ronde trappaal en trapspijlen. Diverse salons met marmeren schouwen en stucwerk. Kelder mogelijk met 17de-eeuwse kern: sierlijke blauwhardstenen trap en natuurstenen vloer, bakstenen tongewelf. Koethuis en vroegere paardenstal: bewaarde bakstenen vloeren met goten, bewaarde samengestelde balkenlagen. Ruiven voor hooi.

Ten westen (tegen de tuinmuur), langgestrekt bakstenen nutsgebouw uit het einde van de 19de eeuw of het eerste kwart van de 20ste eeuw. Onder golfplaten lessenaarsdak (mogelijk gewijzigd). Hier onder meer halfcirkelvormig venstertje met ijzeren roedeverdeling en toilet met betegeling (fries met floraal motief).

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen, 207: Mutatieschetsen, 1885/15.

Auteurs: Vanneste, Pol
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Landhuis [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/215792 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.