erfgoedobject

Burgerhuis naar ontwerp van G. Martens

bouwkundig element
ID
215811
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/215811

Juridische gevolgen

Beschrijving

Burgerhuis volgens bouwaanvraag van 1914 opgericht in opdracht van J. Allart, en naar ontwerp van G. Martens (zie gevelsteen links van de deur in de plint 'G. Martens - entrepreneur'). Aanvraag ingediend voor het oprichten van drie woonhuizen: één in de Tentoonstellingslaan en twee in de Leeuwstraat. Enkelhuis met twee traveeën en drie bouwlagen met souterrain onder zadeldak (pannen, nok evenwijdig aan de straat). Lijstgevel beëindigd door een geprofileerde houten kroonlijst op klossen. Parement van witte en blauwe geglazuurde baksteen op een plint van blauwe hardsteen met bossage. Geaccentueerde rechtertravee met een vooruitspringend gevelvlak, driezijdige houten erker op arduinen console en bekronend balkon met vernieuwde ijzeren leuning. Steekboogvormige muuropeningen onder strekse boog van blauw en wit geglazuurde baksteen. Tegelfriezen met florale motieven en decoratief uitgewerkte verluchtingsroosters. Vernieuwd schrijnwerk in de deur- en vensteropeningen en erker. Rechts van de deur een aansluiting voor buitenkraantje.

  • Stadsarchief Gent, Bouwaanvragen particuliere woningen, G12, 1914/A/23.
  • Stad Gent, Dienst Monumentenzorg en Architectuur, Inventarisatie Tentoonstellingslaan, Gent, onuitgegeven rapporten Tamara Rogiest, 2013

Bron     : -
Auteurs :  Depuydt, Katrijn, Lanclus, Kathleen, Rogiest, Tamara
Datum  : 2013


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Burgerhuis naar ontwerp van G. Martens [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/215811 (Geraadpleegd op 12-06-2021)