erfgoedobject

Eenheidsbebouwing van drie burgerhuizen

bouwkundig element
ID
215840
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/215840

Juridische gevolgen

Beschrijving

Eenheidsbebouwing van drie burgerhuizen opgetrokken volgens repeterend schema, geregistreerd in het kadaster in 1915. Enkelhuizen van twee traveeën en drie bouwlagen boven een souterrain, onder zadeldaken (pannen, nok evenwijdig aan de straat). Lijstgevels beëindigd door een gekorniste houten kroonlijst, ter hoogte van de venstertravee voorzien van klossen. Lichtkleurig bakstenen parement geleed door gele bakstenen banden op een plint in blauwe hardsteen. Gemarkeerde licht uitspringende rechtertravee met op de middenverdieping een fraai uitgewerkte houten erker op consoles en met bekronend ijzeren balkonhek, verdwenen bij nummer 143. Rechthoekige muuropeningen onder I-balken met rozetten op arduinen hoekconsooltjes. Rechthoekige deur met arduinen tussendorpel met klossen op hoekconsooltjes en bovenlicht met roedeverdeling. Het houten schrijnwerk van vensters en deuren bleef grotendeels behouden. Op de vrijstaande zijgevel van het huis nummer 139 zijn sporen van een reclamemuurschildering bewaard voor Walford Cigarettes.

  • Kadasterarchief Oost-Vlaanderen, Mutatieschetsen Gent, afdeling 4 (Gent), 1915/23.
  • Stad Gent, Dienst Monumentenzorg en Architectuur, Inventarisatie Tentoonstellingslaan, Gent, onuitgegeven rapporten Tamara Rogiest, 2013

Bron     : -
Auteurs :  Depuydt, Katrijn, Lanclus, Kathleen, Rogiest, Tamara
Datum  : 2013

Aanvullende informatie

Links van nummer 139 werd een nieuwbouw opgetrokken, waardoor de reclamemuurschildering op de zijgevel niet langer zichtbaar is.

Datum: 25-05-2021

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Eenheidsbebouwing van drie burgerhuizen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/215840 (Geraadpleegd op 12-06-2021)