erfgoedobject

Gesloten hoeve met pijlerkapel

bouwkundig element
ID
215903
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/215903

Juridische gevolgen

Beschrijving

Mooi gelegen hoeve in het panoramische en heuvelachtig landschap van de Vlaamse Ardennen dicht bij de grens met Lierde.

Gerenoveerd gesloten hoevecomplex rondom een gekasseide binnenplaats, voorheen zogenaamd Sportershof, naar de eigenaar Uyttersport. Volgens het kadasterarchief werd de oude hoeve volledig vernieuwd in 1885, en voorzien van een bakhuis en kapelletje aan de straatzijde. Dit gebeurde in opdracht van de eigenaar, burgemeester Henri Uyttersport-Verstraeten. De woning bevindt zich ten noordoosten van het erf. De andere zijden van de binnenplaats worden afgesloten door een U-vormige gesloten bebouwing met een schuur ten zuidoosten en stallen ten zuid- en noordwesten. Ten noordoosten, aan de straat, bevindt zich het toenmalige bakhuis. De oorspronkelijke toegang tot de hoeve situeerde zich ten noorden, vanaf de rechterzijde van het bakhuis leidend tot het woonhuis. Vandaag aangepaste circulatie in de noordoostelijke hoek, waarbij de garage gesitueerd is in het voormalige bakhuis. De mestvaalt bevond zich ten zuiden, gelegen in een hoek tussen stal en schuur, maar is nu verdwenen en biedt ruimte voor een veranda en terras. Ten zuidoosten bevindt zich een boomgaard, ten noordoosten een heraangelegde tuin met oude lindebomen.

Het ensemble bestaat uit bakstenen gebouwen onder overkragende zadeldaken, gedeeltelijk gedekt met de oorspronkelijke pannen. Al het schrijnwerk werd volledig vernieuwd naar het oorspronkelijke uitzicht.

Het onderkelderde woonhuis, in de sluitsteen van de voordeur gedateerd '1880', is opgevat als een haaks op de straat ingeplant breedhuis van drie traveeën en twee bouwlagen, met een linker aanbouw van twee traveeën onder een lessenaarsdak. Sobere lijstgevel onder een uitkragende, geprofileerde houten kroonlijst op klossen, die geopend wordt door beluikte, getoogde vensters met arduinen lekdorpels. Rechthoekige toegangsdeuren met getoogde bovenlichten, waarbij de deur aan de erfzijde gevat is in een geblokte omlijsting in kalkzandsteen en bereikbaar is door middel van een arduinen trap van vier treden. De toegangsdeur aan de veldzijde is gevat in een sobere arduinen omlijsting.

Gave interieurafwerking met bewaarde vloeren in de centrale gangen van voor- naar achterdeur (marmer op de gelijkvloerse verdieping, Franse steen op de bovenverdieping), stucwerkplafonds met rozetten, en muurschilderingen met landelijke taferelen op wanden en deurstukken op de bovenverdieping.

De zuidoostelijke zijde wordt ingenomen door een verankerde bakstenen dwarsschuur van zes traveeën en een bouwlaag, die evenwijdig met de straat is ingeplant. Centraal in de gevel bevindt zich een gevelsteen met de vermelding 'H. UYTTERSPORT/ C.B. VERSTRAETEN/ 1867’. De erfgevel wordt gemarkeerd door twee symmetrisch geplaatste rechthoekige inrijpoorten onder een houten latei, overspannen met een getoogde ontlastingsboog. De vier overige traveeën zijn onder de daklijst voorzien van uilengaten in de vorm van een zonnerad. Linker zijgevel met in driehoek geplaatste uilengaten in de top. De rechter zijgevel wordt onderaan geperforeerd door vier oculi. Inwendig bleef het houten kapgebint bewaard.

De U-vormige bebouwing wordt vervolledigd met aaneengesloten stallingen in het noord- en zuidwesten. Inwendig zijn de stallen deels overdekt door bewaarde bakstenen troggewelven tussen ijzeren I-balken. Ten zuidwesten, een stal van zes traveeën en een bouwlaag. Erfgevel met getoogde muuropeningen, waarbij zich links een recent ingebrachte poort bevindt en rechts een open doorgang tot de veldzijde. Centraal in de gevel bevindt zich onder de daklijst een laadluik. Veldgevel met beluikte, getoogde vensters, voorzien van arduinen lekdorpels. Inwendig bevond de varkensstal zich links, grenzend aan de mestvaalt. Ten noordwesten, aan de straat gelegen stal van elf traveeën en een bouwlaag, die oorspronkelijk dienst deed als paardenstal. Erfgevel met aan de linkerzijde stallen met getoogde muuropeningen. Verbouwde centrale traveeën. Rechts bevindt zich een getoogde poort, aan weerszijden geflankeerd door een klein rechthoekig venster. De straatgevel vertoont een vrij gesloten karakter, doorbroken met kleine getoogde vensters en een laadluik onder de daklijst. Geprofileerde bakstenen gevelbekroning met tandlijst.

Bijbehorend wegkapelletje, gesitueerd ten noordoosten van het erf, kadastraal geregistreerd in 1885. Bakstenen pijlerkapel met een getrapte bekroning onder een pannen zadeldakje met de nok loodrecht op de straat. Onderbouw horizontaal geaccentueerd door middel van een bakstenen plint en twee cordonlijsten. Overhoekse pilasters markeren de voorzijde van de kapel, evenals een spitsboognis in de bovenbouw. De wanden van de nis zijn doorbroken met oculi, deels ingevuld met geschilderde glasraampjes met voorstelling van Heilig Hart van Jezus en van Maria. In de nis bevindt zich een gepolychromeerd Onze-Lieve-Vrouwebeeldje met kind.

  • Kadasterarchief Oost-Vlaanderen, Primitief plan Zottegem (Erwetegem), afdeling 6, sectie C.
  • Kadasterarchief Oost-Vlaanderen, Mutatieschetsen Zottegem (Erwetegem), afdeling 6, sectie C, 1849/53 en 1885/12.

Bron     : -
Auteurs :  Verhelst, Julie
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Gesloten hoeve met pijlerkapel [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/215903 (Geraadpleegd op )