Hoeve Klein Terherken

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Diepenbeek
Deelgemeente Diepenbeek
Straat Ter Herkenstraat
Locatie Ter Herkenstraat 2, Diepenbeek (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Diepenbeek (actualisaties: 15-10-2007 - 16-10-2007).
  • Adrescontrole Diepenbeek (adrescontroles: 08-11-2007 - 08-11-2007).
  • Inventarisatie Diepenbeek (geografische inventarisatie: 01-01-1981 - 31-12-1981).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve Klein Terherken

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beschrijving

Gesloten en omgrachte hoeve met kern uit de 18de eeuw. Belangrijk element in een gaaf bewaarde omgeving. Gebouwen in vakwerk en baksteenbouw gelegen rondom het rechthoekig erf. Grondige restauratie is aan de gang.

Ten noorden, inrijpoort met duifhuis onder zadeldak (Vlaamse pannen), geflankeerd door lagere bijgebouwen (bergruimte en stallingen), eveneens onder zadeldaken. Het geheel telt zeven traveeën in stijl- en regelwerk, met gerestaureerde vullingen van cellenbeton. Gesmeed ijzeren windvaan met jaartal 1751, op de nok.

Ten westen, hoog woonhuis van zes traveeën onder zadeldak (Vlaamse pannen). Voorgevel gedeeltelijk in vakwerk met lemen en bakstenen vullingen, gedeeltelijk in baksteenbouw met mergelstenen banden, het geheel lichtblauw overkalkt. Gepikte bakstenen stoel. Twee houten vensters links; voormalige kloosterkozijnen en een rechthoekige, houten kozijnvenster rechts. Rechthoekige, houten deur met uitgesneden latei, gedateerd 1713 of 1715. Bevestigingsbalkjes van een thans verdwenen kaasrek onder de dakrand. Achtergevel en rechterzijgevel versteend.

Ten zuiden, ruime stal en dwarsschuur van vier (?) traveeën onder zadeldak (Vlaamse pannen). De herinrichting tot woonhuis is aan de gang. Stijl- en regelwerk met vullingen van cellenbeton, op bakstenen stoel. De oorspronkelijke muuropeningen bleven behouden, doch sommige kregen een andere functie. De achtergevel werd op een ingrijpende manier aangepast.

Ten oosten, recente, bakstenen stallingen onder zadeldak (Vlaamse pannen). Tweede dwarsschuur behoort niet tot de hoeve doch werd bij de restauratie hier overgebracht.

Achter het woonhuis, ten westen, achteraan in de moestuin, bevindt zich het bakhuis. Twee traveeën in leembouw onder zadeldak (Vlaamse pannen).

Bron: Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N1 (A-Ha), Brussel - Gent.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1981

Relaties

maakt deel uit van Diepenbeek

Diepenbeek (Limburg)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.