Gedenksteen Eerste Wereldoorlog

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Merksem
Straat Van Heybeeckstraat
Locatie Van Heybeeckstraat zonder nummer, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Gedenksteen Eerste Wereldoorlog

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is beschermd als monument Gedenksteen Eerste Wereldoorlog

Deze bescherming is geldig sinds 06-06-2018.

is deel van de vaststelling als bouwkundig erfgoed Begraafplaats van Merksem

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

Beknopte karakterisering

Typologiegedenktekens
Dateringinterbellum
Betrokken personen
Tags Eerste Wereldoorlog

Beschrijving

De gebeeldhouwde hardstenen gedenksteen herdenkt de gesneuvelden van de Eerste Wereldoorlog. De gedenksteen werd overgebracht van het in 1944 verwoeste gemeentehuis van Merksem, waar het eertijds de pui sierde.

Historiek

De gedenksteen is een relict van het oude gemeentehuis van Merksem (1891-1893, L. en H. Blomme). De gedenksteen met de namen van de gesneuvelden stond bovenaan de trap op de pui van het in 1944 uitgebrande gemeentehuis. Hij was samengesteld uit een plastische omlijsting naar ontwerp van 1919 van de gemeentelijke bouwmeester Jan Van Weert en een gedenkplaat met de namen van de gesneuvelden, deze laatste werd vernieuwd bij de herplaatsing op de begraafplaats. De gedenksteen wijkt enigszins af van het ontwerp bewaard in het archief.

Beschrijving

De hardstenen gedenksteen is opgesteld op een hellende sokkel van baksteen. De plastisch uitgewerkte bekroning bovenaan, ietwat afwijkend van het ontwerp, stelt onderdelen van een militaire uitrusting voor zoals een helm, een gasmasker, koppelriem, vleugels en een toorts en het opschrift "HULDE AAN ONZE GESNEUVELDE HELDEN". Onderaan wordt een liggende brullende leeuw afgebeeld. Op de gedenkplaat prijkt in gouden letters het opschrift: "ZIJ SNEEFDEN VOOR ’S LANDS EER/VOOR KONING EN VOOR VRIJHEID" en de namen van de gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog.

  • Onroerend Erfgoed, digitaal beschermingsdossier 4.001/10000/2533.1, Oorlogsmonumenten in de provincie Antwerpen, stad Antwerpen en fusiegemeenten (R. Steyaert, 2012).
  • HORIONS L., JACOBS E., STEVENS M. E.A. 1992: Merksemse Nostalgie in Prentkaarten, Antwerpen, 293.
  • VAN SOOM L. 1989: Merksem in 1000 zichten en gezichten, Merksem, 270.

Bron: -

Auteurs: Steyaert, Rita

Datum tekst: 2012

Relaties

maakt deel uit van Begraafplaats van Merksem

Van Heybeeckstraat zonder nummer, Antwerpen (Antwerpen)

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Van Heybeeckstraat

Van Heybeeckstraat (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.