Teksten van Twee burgerhuizen uit een eclectisch ensemble

Twee burgerhuizen uit een eclectisch ensemble ()

Met uitzondering van de woning met natuurstenen parement op nummer 24, is het huidige straatbeeld van de Filomenastraat volledig wit, samengesteld uit bepleisterde, neoclassicistische lijstgevels. De nummers 11 en 15 zijn daar voorbeelden van. In navolging van het nagestreefde eclectische, afwisselende architectuurmodel van Zurenborg, was er oorspronkelijk meer kleur in de straat. Tussen de nummers 11 en 15 in stond een rode bakstenen puntgevel in neo-Vlaamserenaissance-stijl. De drie woningen werden in 1887 als samenstel ontworpen door Ernest Dieltiëns voor de "Société anonyme pour la construction de maisons bourgeoises", de bouwmaatschappij die in 1886 werd opgericht om de woningbouw in Zurenborg te organiseren. In één bouwdossier worden drie sterk gelijkende ensembles van drie woningen voorgesteld: Filomenastraat 11-15, in de Kleinehondstraat en in de Grotehondstraat. Telkens gaat het om een neo-Vlaamse puntgevel geflankeerd door twee eenvoudige neoclassicistische woningen. De verhoudingen van de drie ensembles zijn hetzelfde, de afwerking van de gevels is echter telkens een beetje anders, wellicht om te verdoezelen dat het om reeksbouw ging.

De centrale woning (Filomenastraat 13) werd afgebroken. De flankerende woningen (11 en 15) bleven bestaan. Dieltiëns werkte ze uit in een hem typerende, eigen bouwstijl, waarin de woningen een vrij eenvoudige neoclassicistische gevel krijgen, maar door afwisseling van ornamentiek en verhoudingen een levendig ensemble creëren. Het zijn rijhuizen van drie traveeën en drie bouwlagen met bepleisterde en beschilderde lijstgevels op hardstenen sokkels. De derde bouwlaag werd bij beide woningen later toegevoegd. Geblokte begane grond, doorlopende kordons en kroonlijsten op klossen. Rechthoekige vensters met geriemde omlijstingen. Nummer 11 met op de tweede bouwlaag penanten uitgewerkt als Dorische zuilen, vergelijkbaar met de woning in de Ramstraat 13. Nummer 15 met entablement boven het centrale venster. Schrijnwerk van nummer 13 deels bewaard, bij nummer 15 vernieuwd.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 1887#117.

Auteurs:  Hooft, Elise
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Je kan deze pagina citeren als: Hooft, Elise: Twee burgerhuizen uit een eclectisch ensemble [online], https://id.erfgoed.net/teksten/152524 (geraadpleegd op )


Burgerhuizen (11, 15-17, 23) ()

Enkelhuizen van drie traveeën en twee (nummers 17 en 23) of drie bouwlagen, uit de laatste kwart van de 19de eeuw. Bepleisterde en beschilderde lijstgevels op arduinen sokkels. Geblokte begane grond, doorlopende kordons en kroonlijsten op klossen. Rechthoekige vensters, nummers 11 en 13 met geriemde omlijstingen. Nummer 11 met op tweede bouwlagen penanten uitgewerkt als Dorische zuilen. Nummer 17 met centraal balkon onder gebogen fronton, verlaagde vensters. Nummer 23 met neo-Lodewijk XVI-stucwerk.


Bron: PLOMTEUX G. & STEYAERT R. met medewerking van WYLLEMAN L. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 3nc, Brussel - Turnhout.
Auteurs:  Plomteux, Greet; Steyaert, Rita
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Je kan deze pagina citeren als: Plomteux, Greet; Steyaert, Rita: Twee burgerhuizen uit een eclectisch ensemble [online], https://id.erfgoed.net/teksten/152521 (geraadpleegd op )