erfgoedobject

Oorlogsmonument ontworpen door Frans Van Dijk en Jules Weyns

bouwkundig element
ID
216040
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/216040

Juridische gevolgen

Beschrijving

Oorlogsmonument van 1920 naar ontwerp van Frans Van Dijk en Jules Weyns, gelegen ten zuiden van de Kerk.

Historiek

Gedenkteken ingehuldigd op 20 september 1920. Het monument van arduin, witte steen en brons werd ontworpen door bouwmeester Frans Van Dijk (1853-1939) en beeldhouwer Jules Weyns (1849-1930). In een verslag van de Bestendige deputatie van de provincie Antwerpen kunnen we het volgende lezen: "Te Baelen o/ Neeth & Bouchout zijn gedenkteekens geplaatst die een door de K. Commissie van Monumenten erkend kunstkarakter bezitten. …Dat van Bouchout vervaardigd door den Antwerpschen beeldhouwer J. Weyns naar de plans van bouwmeester F. Van Dijck, heeft fr. 44.000 gekost. Voor beide deze kunstwerken wordt de tusschenkomst in de kosten verzocht". De 26 namen van de oorlogsslachtoffers werden aangebracht in de twee gebogen muren, de namen van de gesneuvelden van de Tweede Wereldoorlog werden later bijgevoegd op de vloer.

Beschrijving

Het monument bestaat uit een halfronde hardstenen lage muur met centraal een ingewerkte hoge pijler op een breed geleed voetstuk en bekroond door een Heilig Hartbeeld van witte steen; op de sokkel staat een bronzen beeldengroep en bovenaan de pijler werd een omkranst, gekroond bronzen medaillon ingewerkt met de afbeelding van koning Albert I en koningin Elisabeth , gesigneerd "JULES WEYNS". De beeldengroep bestaat uit drie figuren: links een Belgische officier die de standaard aanbiedt, rechts twee meisjesfiguren die opkijken naar het Heilig Hartbeeld. De grootste meisjesfiguur vooraan staat naar de pijler gekeerd, legt een palmtak neer en reikt een bloemtak aan; op de palmtak onderaan staat vermeld "ALBERS/ BRONSGIETER/ ANTWERPEN". De kleinere figuur is blootsvoets, zit met de rug naar de pijler en kijkt over de rechterschouder omhoog. Op de pijler staat "UIT ERKENTELIJKHEID" en onderaan op de sokkel "1914 1918/ BELGIE BEVRIJD". De namen van de gesneuvelden van Wereldoorlog I zijn vermeld op de gebogen muren links en rechts onder het opschrift VOOR "HET VADERLAND/ DEN HELDENDOOD GESTORVEN", de namen van de slachtoffers van Wereldoorlog II bevinden zich op de vloer. Het Heilig Hart houdt zijn rechterhand beschermend over de figuren. Aan de achterzijde van het gedenkteken werd het (oude) wapen van Boechout afgebeeld. De voluten aan weerszij van de pijler zijn versierd met gestileerde guirlandes. Vooraan ligt een gebogen bloemperk met centraal een betegelde toegang.

Het ontwerp van bouwmeester F. Van Dijk van 30 september 1919 vertoont een ietwat andere opbouw dan het uiteindelijke monument: op het ontwerp en de maquette heeft de soldaat een sabel in zijn rechterhand, zitten beide meisjesfiguren met hun rug naar de zuil en bevindt het medaillon zich onderaan onder de namen van de gesneuvelden en een opschrift: "UIT VADERLANDSLIEFDE GESNEUVELD". Op de gebogen muren werden wapenschilden voorzien. De hand van de Christusfiguur is op het ontwerp meer gestrekt dan bij het bestaande beeld. Op oudere foto’s blijkt dat de soldaat inderdaad een sabel in zijn hand hield, maar die is nu verdwenen.

  • Gegevens verstrekt door de gemeente Boechout.
  • Provinciaal Archief Antwerpen, 3184, Verzameling Eerste Wereldoorlog, Oprichting gedenktekens in de verschillende gemeentes van de provincie, dossier 365.

Bron: Beschermingsdossier 4.001/10000/2530.1, Oorlogsmonumenten in de provincie Antwerpen (digitaal dossier)
Auteurs: Steyaert, Rita
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Oorlogsmonument ontworpen door Frans Van Dijk en Jules Weyns [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/216040 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.