erfgoedobject

Oorlogsmonument Kontich

bouwkundig element
ID: 216146   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/216146

Juridische gevolgen

Beschrijving

Het oorlogsmonument voor de gesneuvelden van de Eerste Wereldoorlog is gelegen in een halfcirkelvormig, aan rugzijde met hagen omzoomd perk. Boven de met de namen van de gesneuvelden gesierde sokkel is een obelisk uitgewerkt met meanderlijst (boven), voluten en diamantkoppen (onder). Op de schacht werd een palmtak aangebracht. Op het draperiewerk dat de obelisk omsluiert staat de tekst "De Contichsche bevolking/ aan hare heldhaftige zonen/ die stierven/ voor recht en vaderland". Later is een als boek uitgewerkte gedenksteen bijgezet met de namen van de gesneuvelden van de Tweede Wereldoorlog.


Bron     : -
Auteurs :  Van Severen, Elke
Datum  : 2014


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Oorlogsmonument Kontich [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/216146 (Geraadpleegd op 20-02-2020)