Oorlogsmonument Meerle

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Hoogstraten
Deelgemeente Meerle
Straat Kerkstraat
Locatie Kerkstraat zonder nummer, Hoogstraten (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Oorlogsmonument Meerle

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Meerle

Deze bescherming is geldig sinds 03-09-1981.

Beknopte karakterisering

Tags Eerste Wereldoorlog

Beschrijving

Oorlogsmonument aan de zuidzijde van de parochiekerk Sint-Salvator. Witstenen bovenbouw op hardstenen sokkel met vooraan opschrift "Onder uwe hoede streden en rusten zy/ 1914-1918" en waarboven soldaat met vlag en aan voeteneinde een leeuw. Achterbouw met bovenaan Christus Heilig Hart en onderaan aan weerszijden opschriften van namen van gesneuvelden.

Bron: -

Auteurs: Van den Borne, Steven

Datum tekst: 2014

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Kerkstraat

Kerkstraat (Hoogstraten)

Geen afbeelding beschikbaar

is gerelateerd aan Parochiekerk Sint-Salvator

Kerkstraat 2, Hoogstraten (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.