erfgoedobject

Villa in cottagestijl

bouwkundig element
ID
216189
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/216189

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Villa in cottagestijl
    Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019

Beschrijving

Villa in sobere cottagestijl gebouwd in opdracht van de heer (P.?) Schul, naar een ontwerp door de architect Ernest Pelgrims uit 1925. Het gebouw behoort tot de allerlaatste ontwerpen van de architect, die kort na de voltooiing zou overlijden. Actief vanaf omstreeks 1890, evolueerde Pelgrims met zijn residentiële architectuur van de neo-Vlaamserenaissance-stijl en het conventionele neoclassicisme omstreeks de eeuwwisseling, naar een vrij pompeuze beaux-artsstijl tijdens de jaren vóór de Eerste Wereldoorlog. Zijn belangrijkste realisatie uit het vroege interbellum, is het monumentale warenhuis Grand Bazar uit 1920 op de Groenplaats. Over de landhuizen die hij in de loop van zijn carrière tot stand bracht is verder weinig bekend, met uitzondering van het in 1908 gebouwde kasteel Nottebohm te Brecht, een imposante villa in cottagestijl.

Vrijstaand ingeplant in de diepte van het perceel, op een rechthoekige plattegrond met een gevelbreedte van vier bij vier traveeën, omvat het gebouw twee bouwlagen onder een schilddak met dakkapellen. De constructie bestaat uit rood baksteenmetselwerk, volgens de bouwplannen klampsteen voor de plint en toegangstrappen, en mechanische baksteen met knipvoegen "rejointoyées à la Hollandaise" voor de gevels. Natuursteen is gebruikt voor de dorpels, "simili pierre" voor de fries van het hoofdgestel, en pannen “tuiles rouges de Pottelberghe" voor de dakbedekking. De huidige egaal witte beschildering doet afbreuk aan het oorspronkelijk beoogde pittoreske uitstraling, die grotendeels berustte op het coloriet en de textuur van het metselwerk en het pannendak. Pelgrims past voor de villa Schul een sober, classicerend regionalisme toe, dat de gebruikelijke kenmerken van de cottagestijl, zoals een complexe volumeopbouw, houten stijl- en regelwerk, balkons en loggia’s, achterwege laat. Typische accenten zijn de over de twee bouwlagen oplopende, driezijdige erker als hoekpartij, de gemetselde hanenkammen boven de muuropeningen, de vensterluiken, en de vernaculaire schoorstenen. Verder wordt de opstand geritmeerd door nauwelijks beklemtoonde zijrisalieten in de zuid- en westgevel, en een middenrisaliet met het rondboogportaal tussen oculi in de oostgevel. Ook de vensterordonnantie beantwoordt veeleer aan een klassieke regelmaat. Het oorspronkelijke houten schrijnwerk met loodglas bleef behouden achter nieuwe voorzetramen. Aan de noordelijke tuingevel werd later een balkon toegevoegd, de huidige dakkapellen zijn groter dan aangeven op de bouwplannen; het voortuinhek is vernieuwd.

De plattegrond is georganiseerd rond de traphal met bovenlicht, die het centrum van het landhuis uitmaakt, en waarbij ten oosten de vestibule aansluit. Volgens de bouwplannen wordt de traphal op de begane grond ten zuiden geflankeerd door het salon met erker, en ten noorden door de biljartzaal. Aan de westzijde strekt zich de eetkamer uit, die via een terrasdeur met bordes is geopend naar de tuin. De office vormt de verbinding tussen eetkamer en keuken, waarachter een lage aanbouw ruimte biedt aan de garage. De bovenverdieping groepeert zes slaapkamers rond de traphal, en een badkamer. Onder het dak bevinden zich vijf mansardekamers en een ruime zolder.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 238#1219.

Bron     : -
Auteurs :  Braeken, Jo
Datum  : 2014


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Villa in cottagestijl [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/216189 (Geraadpleegd op 23-01-2021)