Arbeiderswoning

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Zaventem
Deelgemeente Zaventem
Straat Kleine Daalstraat
Locatie Kleine Daalstraat 16, Zaventem (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie Zaventem (geografische herinventarisatie: 15-04-2013 - 30-06-2014).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Arbeiderswoning

Deze vaststelling is geldig sinds 28-11-2014.

Beknopte karakterisering

Typologiearbeiderswoningen
Dateringvóór WO I

Beschrijving

Deze arbeiderswoning is een op de kroonlijst na intact bewaard voorbeeld van de lokaal veel voorkomende panden met gecementeerde lijstgevel waarbij het accent werd gelegd op de decoratieve uitwerking van de omlijstingen. Voor zover door kadasteronderzoek kon worden nagegaan, situeren deze gevels zich meestal in het eerste decennium van de 20ste eeuw, maar ze komen ook al voor in het laatste decennium van de 19de eeuw.

Het betreft hier een rijwoning van twee traveeën en twee bouwlagen onder een pannen zadeldak met de nok parallel aan de straat; ze werd kadastraal geregistreerd in 1909. De lijstgevel werd gecementeerd met schijnvoegen met een duidelijk onderscheid tussen eerste en tweede bouwlaag waar de imitatiestenen van een kleiner formaat zijn.

De rechthoekige muuropeningen zijn gevat in een geriemde omlijsting met oren voorzien van festoenen en een decoratieve sluitsteen; het originele schrijnwerk bleef uitzonderlijk bewaard. Ook de borstweringen op de tweede bouwlaag kregen een verzorgde uitwerking met een nog kleiner formaat van imitatiesteen afgewisseld met spiegels met uitgeholde hoeken.

  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, mutatieschetsen Zaventem, afdeling I (Zaventem), 1909/9.

Bron: -

Auteurs: Kennes, Hilde

Datum tekst: 2014

Relaties

maakt deel uit van Kleine Daalstraat

Kleine Daalstraat (Zaventem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.