erfgoedobject

Ensemble van vier burgerhuizen

bouwkundig element
ID
216309
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/216309

Juridische gevolgen

Beschrijving

Symmetrische, kleinschalige eenheidsbebouwing van vier woningen met eclectische inslag, kadastraal geregistreerd in 1902. De panden werden gerealiseerd in opdracht van Antoon Van den Weyngaert, bankdirecteur van verzekeringsmaatschappij Antverpia. Ze kwamen gelijktijdig tot stand met het achterin gelegen kantoorgebouw van Antverpia, en werden vermoedelijk ontworpen door dezelfde architect, Floris Verbraeken, huisarchitect van de maatschappij.

Gelegen in de wijk Sint-Mariaburg of voormalige ‘Nieuw Kwartier’, die door Van den Weyngaert vanaf de jaren 1890 samen met architect Verbraken werd verkaveld en uitgebouwd. In 2004 werd deze huizenrij omgebouwd tot 6 sociale appartementen.

Vier onderkelderde enkelhuizen van telkens drie traveeën, waarbij de twee centrale eenlaagse woningen (nummers 11-13) gevat worden tussen huizen met verhoogde gevels van twee bouwlagen (nummers 9 en 15). Vernieuwd mansardedak met centraal twee dakkapellen onder een driehoekig fronton tussen toegevoegde oeils-de-boeuf. Lijstgevel onder een geprofileerde houten kroonlijst. Het rood baksteenparement wordt verlevendigd met gele en gesinterde baksteen als horizontale banden en decoratieve panelen in de borstweringen en boogvelden, en met wit bepleisterde sluit- en aanzetstenen. Tot kordon doorgetrokken hardstenen lekdorpels, boven een hardstenen plint geopend door getoogde, getraliede keldervensters. Nummers 9 en 15 worden gemarkeerd door een licht vooruitspringende middentravee, uitlopend in een getrapt dakvenster. Deels rechthoekige muuropeningen onder metalen I-balken met rozetten (nummers 9 en 15), deels getoogde muuropeningen (nummers 11 en 13 en de bovenvensters in de zijtraveeën van nummers 9 en 15). Deurtraveeën in de derde, vierde, negende en tiende travee, waarbij de deur telkens voorafgegaan wordt door vier hardstenen treden. Al het schrijnwerk werd vernieuwd met uitzondering van de toegangsdeuren van nummers 9, 11 en 13. Houten deuren met decoratief getraliede deurvensters.

  • Kadasterarchief Antwerpen, mutatieschetsen Brasschaat, afdeling III, 1902/20.
  • HAVERMANS A-M. 2007: Wie zaait zal maaien. Antverpia en Sint-Mariaburg, Erfgoedgids 6, 21.

Bron     : -
Auteurs :  Verhelst, Julie
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Ensemble van vier burgerhuizen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/216309 (Geraadpleegd op )