Gesloten hoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Gingelom
Deelgemeente Gingelom
Straat Steenstraat
Locatie Steenstraat 20, Gingelom (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gingelom (actualisaties: 10-09-2007 - 11-09-2007).
  • Adrescontrole Gingelom (adrescontroles: 09-11-2007 - 09-11-2007).
  • Inventarisatie Gingelom (geografische inventarisatie: 01-01-1981 - 31-12-1981).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Gesloten hoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beschrijving

Gesloten hoeve, daterend uit de tweede helft van de 19de eeuw, aangepast in de 20ste eeuw, met gebouwen geschikt rondom het rechthoekig, gekasseid erf.

Geluifelde rondbooginrijpoort met vlakke omlijsting met negblokken. Boerenhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (nok loodrecht op de straat, mechanische pannen). Gecementeerde buitengevel met getoogde vensters en dito deur; witgekalkte baksteenbouw aan erfzijde; centrale travee van twee en een halve bouwlaag en vlakke kalkstenen deuromlijsting met uitstekende trapezoïdale sluitsteen. In de zijpuntgevel: twee rechthoekige benedenvensters met vlakke latei en lekdrempel en twee rechthoekige muuropeningen op de zolderverd.

Tegenover de poort, dwarsschuur onder zadeldak (Vlaamse pannen); stallingen onder zadeldak (golfplaten).

Bron: Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N1 (A-Ha), Brussel - Gent.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1981

Relaties

maakt deel uit van Gingelom

Gingelom (Gingelom)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.