erfgoedobject

Sint-Janshoeve

bouwkundig element
ID: 21642   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/21642

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Sint-Janshoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018

Beschrijving

Fraaie gesloten hoeve, voornamelijk daterend uit de tweede helft van de 17de eeuw met verbouwingen en toevoegingen uit latere perioden. Witgekalkte bakstenen gebouwen met verwerking van kalksteen.

Rechthoekige poorttoren afgedekt met gebogen wolfsdak (kunstleien); verankerde korfbooginrijpoort in vlakke omlijsting met imposten en negblokken, ontlastingsboog bestaande uit een rollaag tussen twee platte lagen. Boven de sluitsteen, ingemetselde wapensteen geflankeerd door kleine, rechthoekige nissen met mijtervormige sluiting; daarboven duifhuis en rechthoekig venstertje met kalkstenen negblokken en ontlastingsboog. Gelijkaardige gevel aan de erfzijde.

Aanpalende stalvleugel onder zadeldak (kunstleien), aan de voorzijde door middel van ankers gedateerd 1666; aan de erfzijde is de muur verplaatst en verbouwd in de 20ste eeuw.

Tegenover de ingangspoort, boerenhuis van zes traveeƫn en twee bouwlagen onder zadeldak (kunstleien), in kern daterend uit het derde kwart van de 17de eeuw (1666), doch qua gevelordonnantie grondig gewijzigd in de 19de en 20ste eeuw.

Talrijke sporen van de oorspronkelijke ordonnantie: op de benedenverdieping, links van de rondboogdeur, resten van vermoedelijk twee kloosterkozijnen en twee kruiskozijnen in vlakke kalkstenen omlijsting met negblokken en telkens een ontlastingsboog boven dubbele ontlastingsboogjes; rondboogdeur in rechthoekige omlijsting met negblokken en dichtgemetseld bovenlicht, en rechts ervan een gedicht kloosterkozijn. Op de bovenverdieping, vier rechthoekige venstertjes in vlakke omlijsting met negblokken en ontlastingsboog. Heden zijn de 17de-eeuwse benedenvensters vervangen door twee 20ste-eeuwse ramen. Achtergevel afgewerkt met overhoekse muizentandfries. Rondboogdeurtje met bovenlicht zoals in voorgevel en rechts ervan drie bouwlagen met kleine rechthoekige vensteropeningen met vlakke omlijsting met negblokken op de bovenverdieping, en 19de-eeuwse muuropeningen op de benedenverdieping; links van deur twee 19de-eeuwse ramen met houten latei en lekdrempel. Zijpuntgevels met schouderstukken en vlechtingen; roodbeschilderde en hervoegde noordgevel, door middel van ankers gedateerd 1666; oorspronkelijke kruiskozijnen in de 19de eeuw vervangen door rechthoekige muuropeningen met lekdrempels en gecementeerde omlijstingen. Talrijke sporen van kruiskozijuen zoals stijlen met negblokken en ontlastingsbogen; in de top een oorspronkelijk, rechthoekig venstertje met negblokken en ontlastingsboog.

Dwars op dewestvleugel van het woonhuis, woonvleugel van twee bouwlagen onder zadeldak met gewijzigde dakhelling en 19de-eeuwse ordonnantie; rechthoekige vensteropeningen met houten latei en lekdrempels.

Ten zuiden van het erf, bakstenen dwarsschuur onder zadeldak (Vlaamse pannen); gelijkaardige schuur (kunstleien) ten westen van het erf, in het verlengde van het woonhuis; beide uit de 19de eeuw met oudere kern en wijzigingen uit de 20ste eeuw. Noordvleugel ingenomen door stallen met gedeeltelijk 17de-eeuwse ordonnantie onder zadeldak (kunstleien). Erfzijdegevel: links, stalgebouw met korfboogdeur in rechthoekige omlijsting met negblokken en ontlastingsboog, en rechts een kloosterkozijn en een rechthoekig zoldervenster; dito deuropening met vlakke kalkstenen omlijsting uit de 19de eeuw, getoogde deur in rechthoekige omlijsting en naar boven uitstekende sleutel uit de tweede helft van de 18de eeuw, en schuifpoort uit de 20ste eeuw; telkens afgewisseld met een rechthoekige vensteropening uit de 17de eeuw. Aan de buitenzijde een dichtgemetselde rondboogpoort.


Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in BelgiĆ«, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N1 (A-Ha), Brussel - Gent.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 1981


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Sint-Janshoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/21642 (Geraadpleegd op 28-05-2020)