erfgoedobject

Hof van Uythem

bouwkundig element
ID: 216435   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/216435

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hof van Uythem
    Deze vaststelling is geldig sinds 28-11-2014

Beschrijving

Omgrachte en gerenoveerde hoeve, door muurankers gedateerd 1701. De recent opnieuw uitgebaggerde gracht is aan de noordzijde afgezet met jonge knotwilgen. Naar verluidt gaat het hier om de oudst bewaarde hoeve van Begijnendijk.

De huidige eigenaars hebben een akte van oprichting in het bezit die dateert van 1698 en waarin vermeld wordt dat de hoeve klaar moest zijn tegen het feest van Sint-Jan in 1701. Op de Ferrariskaart van 1771-1777 staat de hoeve afgebeeld op een rechthoekig omgracht perceel met een bomenrij langs de gracht aan de west- en noordzijde. De hoeve zelf, aangeduid als 'C(en)se Hauten' bestaat uit een langgerekt volume met ten westen een kleiner vierkant volume. Op de mutatieschetsen van het kadaster van 1837 bestaat de hoeve uit een langgerekt volume met een vierkant volume ten noorden en een klein volume ten zuidwesten; op dat ogenblik wordt de 'afbraak van een landelijk gebouw' geregistreerd en verdwijnen deze bijkomende volumes; het hoofdgebouw krijgt op dat ogenblik een aanbouwsel in de zuidwestelijke hoek, vandaag volledig vernieuwd. Eigenaar op dat ogenblik was weduwe Jan Carlier, rentenierster Landen. De Poppkaart van omstreeks 1860 vertoont een toegang via een particuliere weg in de noordwestelijke hoek.

Verankerd bakstenen gebouw van acht traveeën en één bouwlaag onder zadeldak van Vlaamse pannen met klimmende dakvensters en de nok parallel aan de straat. Opkamer in de noordoostelijke hoek. Eenvoudige rechthoekige vensters onder houten latei; links van de deur bleef een venster in een kalkzandstenen omlijsting bewaard. De rondboogdeur heeft een dito omlijsting met sluitsteen en imposten onder druiplijst; deze omlijsting was weggehaald en werd in de stal teruggevonden en opnieuw aangebracht door de huidige eigenaars; de (verkeerdelijk?) teruggeplaatste rolwerksluitsteen draagt net als de muurankers het jaartal 1701. Het schrijnwerk werd integraal vernieuwd. Zijtuitgevels met aandaken, schouderstukken en vlechtingen; duivengaten bleven bewaard in de rechtse zijgevel naast een getralied opkamervenster en een rondboogvenster in de top. Linkerzijgevel met rondbogige poort en hogerop twee eenvoudige rondboogvensters.

Interieur volledig aangepast aan de huidige woonfunctie met bewaard gebint en zwart-rode tegelvloer.

  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, mutatieschetsen Begijnendijk, afdeling 1 (Begijnendijk ), 1837/16.

Bron     : -
Auteurs :  Kennes, Hilde
Datum  : 2014


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Hof van Uythem [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/216435 (Geraadpleegd op 22-01-2020)