erfgoedobject

Kilometerpaal

bouwkundig element
ID
216437
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/216437

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Kilometerpaal
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Vroeg-18de-eeuwse kilometerpaal, gelegen langs de verbindingsweg Brussel-Leuven, ter hoogte van het huidige nummer 81.

Historiek

In het begin van de 18de eeuw werd er door de Staten van Brabant beslist een nieuwe weg aan te leggen tussen Brussel en Leuven; de oude weg was immers voor een groot deel van het jaar niet bruikbaar ondanks het feit dat eigenaars en huurders van de aanpalende percelen jaarlijks heel wat kosten deden. Een goede verbindingsweg was trouwens zeer belangrijk voor de bevordering van de koophandel en ook het militaire aspect speelde een rol. In 1704 viel de beslissing die grotendeels het werk was van Graaf de Bergeyck: naast de verbinding Brussel-Leuven zouden nog drie andere grote steenwegen gerealiseerd worden: Brussel-Gent, Brussel-Bergen en Mechelen-Kontich.

De aanleg van de nieuwe Leuvensesteenweg gebeurde in de periode 1706-1709. Een 18de-eeuwse steenweg bestond doorgaans uit 4 delen: een kasseiweg in het midden, een aarden weg links en rechts ervan (de zogenaamde zomerwegen), een rij bomen aan weerszijden en een gracht achter de bomen. Het meeste werk voor de aanleg werd verricht door de inwoners van de dorpen die links en rechts van de steenweg lagen, aangezien deze dorpen het meeste baat hadden bij de nieuwe aanleg. Langs de weg werden kilometerpalen opgericht.

Beschrijving

De kilometerpaal van Kortenberg is het laatst bewaarde voorbeeld van een dergelijke kilometerpaal. Tot in de jaren 1970 was er ook nog een paal in Sint-Stevens-Woluwe op de hoek met de Everestraat en één in Beisem (gemeente Herent). Het gaat om een lage paal van blauwe hardsteen met bovenaan, hoewel verweerd, de Brabantse Leeuw en eronder het jaartal 1709, het jaar van oprichting.

  • Gegevens verstrekt door Dr. Henri Vannoppen.

Bron     : -
Auteurs :  Kennes, Hilde
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kilometerpaal [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/216437 (Geraadpleegd op )