Oorlogsgedenkteken 1ste wijk

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Voldersstraat
Locatie Voldersstraat 72, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Aanvulling inventaris bouwkundig erfgoed 2014 (inventarisatie: 29-11-2013 - 30-11-2014).
  • Thematische inventarisatie: Gentse Oorlogsmonumenten (geografische inventarisatie: 01-01-2008 - 30-09-2009).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Oorlogsgedenkteken 1ste wijk

Deze vaststelling is geldig sinds 28-11-2014.

Beknopte karakterisering

Typologieoorlogsmonumenten
Dateringna WO II
Betrokken personen
Tags Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog

Beschrijving

Aan de gevel van het hoekhuis van de Voldersstraat en de Sint-Niklaasstraat staat langs de Sint-Niklaasstraat het oorlogsmonument voor de 1ste wijk.

Blinde, gecementeerde zijgevel, versierd met gecementeerde eikenkransen en lijsten. Deze werden waarschijnlijk verzorgd door Albert Van Kuyck, decoratieschilder. Onder de kransen bevinden zich twee eenvoudige bronzen naamplaten ter ere van de gesneuvelden van de Tweede Wereldoorlog, ingehuldigd op 28 juni 1959. Centraal bevindt zich het meest interessante element van de compositie: een elegant uitgewerkt herdenkingsmonument ter ere van de bewoners van de wijk die tijdens de Eerste Wereldoorlog het leven lieten.

Het gedenkteken bestaat uit een blauwe hardstenen kader waarin een bronzen laagreliëf werd aangebracht rond een gedenksteen met de namen van de gesneuvelden in bladgoud. Het bronzen laagreliëf heeft centraal een uitsparing waarin de blauwe hardstenen naamplaat zich bevindt. Boven en aan weerszijden van de naamplaat werden figuren in het brons uitgewerkt. Links ziet men twee naakte mannen, de voorste van de twee houdt een doek in zijn opgeheven handen, het valt over zijn been omlaag tot aan de centrale steen. Ook de andere man heeft zijn ene arm opgeheven. Aan de zijkanten van de steen werden bloemen gedrapeerd en erbovenop liggen een soldatenhelm, een zwaard en lauriertakken. Rechts zien we twee vrouwen en een jong meisje, gekleed in lichte gewaden. Zij leggen de bloemen en lauriertakken op de steen.

Het kader van dit reliëf is in blauwe hardsteen uitgewerkt op architecturale wijze. Pilasters, die zich op twee derde hoogte ontdubbelen, ondersteunen er een kroonlijst op klossen. In de kroonlijst werden de woorden '1914 IN MEMORIAM 1918' gekapt. Het geheel heeft een neoclassicistisch uitzicht.

Naast dit monument bevinden zich bloemperkjes uit blauwe hardsteen, ervoor bevindt zich een hekje, waarvan de krulmotieven uit smeedijzer en de paneeltjes met bloemmotieven uit gietijzer bestaan. Onderaan het gedenkteken vindt men signaturen van "GEO. VERBANCK", "ALB. VAN KUYCK" en "BRONZ. VINDEVOGEL". Uit een foto van de maquette kan men afleiden dat er een aanpassing gebeurde in het ontwerp : de maquette toont ons een olielamp waar vandaag de soldatenhelm en het zwaard te zien zijn. Het gedenkteken werd opgericht door de wijkafdeling van de Nationale Strijdersbond, bijgestaan door de leden van de dekenij en vermoedelijk ook door het Heldenfonds der Gemeentescholen van Gent.

  • http//www.forumeerstewereldoorlog.nl, Postkaart 'Heldenfonds der Gemeentescholen van Gent.
  • Stadsarchief Gent, Stedelijke Commissie voor Monumenten en Stadsgezichten 5954 (maquette).
  • Stadsarchief Gent, Fototheek Straatmeubilair, negatiefnummers 681-683.

Bron: Depestel Sarah 2009: Monumenten ter ere van gesneuvelden uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog in Gent: een (kunst)historisch overzicht met voorstellen ter bevordering van de instandhouding en eventuele restauratie, onuitgegeven masterthesis Artesis Hogeschool Antwerpen.

Auteurs: Depestel, Sarah

Datum tekst: 2009

Aanvullende informatie

Meer info over het oorlogsmonument:

Monumentenzorg Gent (12-07-2013 )

Relaties

maakt deel uit van Voldersstraat

Voldersstraat (Gent)

is gerelateerd aan Hoekhuis

Voldersstraat 72, Gent (Oost-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.