erfgoedobject

Opbrengstwoning van Florent Verbraeken

bouwkundig element
ID: 216473   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/216473

Juridische gevolgen

Beschrijving

In 1909 dient bouwmeester Florent Verbraeken een bouwaanvraag in voor de verbouwing van een werkhuis met magazijn tot woonhuis. Hij doet dit voor eigen rekening.

Florent Verbraeken is een heel actieve bouwmeester in alle verkavelingen die vanaf de jaren 1880 in het Antwerpse worden ontwikkeld. Op het Zuid is hij in de jaren 1880 en 1890 een van de meest productieve architecten, en tevens investeerder. Daarna is hij als huisarchitect van de bouw- en verzekeringsmaatschappij Antverpia de belangrijkste vormgever van de wijk Sint-Mariaburg in Ekeren en Brasschaat. Tegelijkertijd werkt hij in Zurenborg voor eigen rekening en in opdracht van particulieren. Deze woning realiseert hij wellicht als opbrengsteigendom, ofwel voor onmiddellijke doorverkoop, ofwel als meergezinswoning met huurappartementen.

Het oorspronkelijke gebouw telde twee bouwlagen en drie traveeën. Het pand werd met één bouwlaag verhoogd, met toevoeging van een lage aanbouw en met de totale herinrichting van het interieur. Na deze grondige verbouwing kreeg de woning haar huidig uitzicht, met drie traveeën en drie bouwlagen onder een licht afhellend plat dak. De neoclassicistische lijstgevel heeft een parement van witte natuursteen, dat zeer goed is bewaard. Het ontwerp was voorzien van vier topstukken die boven de kroonlijst de kolossale pilasters verlengden, elementen die niet werden uitgevoerd of zijn verwijderd.

Geprofileerde houten kroonlijst met tandfries, blauwe hardstenen plint met betraliede keldergaten. Op de begane grond een vlak natuurstenen parement. De bovengevel is rijk uitgewerkt, met kolossale pilasters eindigend op kapitelen, en een fries met medaillons. De borstweringen van de vensters zijn tweezijdig uitgewerkt, op de tweede bouwlaag met een balustrade voor de drie deurvensters, op de derde bouwlaag met tweezijdige lekdrempels en reliëfversiering op de borstweringen met neoklassieke elementen, namelijk ovale medaillons en chutes.

Het houten schrijnwerk van deur en ramen is bewaard. Het wordt getypeerd door de houten roedeverdeling van de bovenlichten.

  • Stadsarchief Antwerpen, Bouwdossiers, 1909 # 1554.
  • S.N. 2013: Herwaarderingsplan Zurenborg, deel II: Inventaris, 31.

Bron     : -
Auteurs :  Hooft, Elise
Datum  : 2014


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Opbrengstwoning van Florent Verbraeken [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/216473 (Geraadpleegd op 18-10-2019)