Opbrengstwoning van Florent Verbraeken

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Berchem
Straat Generaal Van Merlenstraat
Locatie Generaal Van Merlenstraat 4, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie Zurenborg (Antwerpen) (inventarisatie: 01-07-2013 - 30-06-2015).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Opbrengstwoning van Florent Verbraeken

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Zurenborg: deel Berchem

Deze bescherming is geldig sinds 10-01-1980.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

In 1909 dient bouwmeester Florent Verbraeken een bouwaanvraag in voor de verbouwing van een werkhuis met magazijn tot woonhuis. Hij doet dit voor eigen rekening.

Florent Verbraeken is een heel actieve bouwmeester in alle verkavelingen die vanaf de jaren 1880 in het Antwerpse worden ontwikkeld. Op het Zuid is hij in de jaren 1880 en 1890 een van de meest productieve architecten, en tevens investeerder. Daarna is hij als huisarchitect van de bouw- en verzekeringsmaatschappij Antverpia de belangrijkste vormgever van de wijk Sint-Mariaburg in Ekeren en Brasschaat. Tegelijkertijd werkt hij in Zurenborg voor eigen rekening en in opdracht van particulieren. Deze woning realiseert hij wellicht als opbrengsteigendom, ofwel voor onmiddellijke doorverkoop, ofwel als meergezinswoning met huurappartementen.

Het oorspronkelijke gebouw telde twee bouwlagen en drie traveeën. Het pand werd met één bouwlaag verhoogd, met toevoeging van een lage aanbouw en met de totale herinrichting van het interieur. Na deze grondige verbouwing kreeg de woning haar huidig uitzicht, met drie traveeën en drie bouwlagen onder een licht afhellend plat dak. De neoclassicistische lijstgevel heeft een parement van witte natuursteen, dat zeer goed is bewaard. Het ontwerp was voorzien van vier topstukken die boven de kroonlijst de kolossale pilasters verlengden, elementen die niet werden uitgevoerd of zijn verwijderd.

Geprofileerde houten kroonlijst met tandfries, blauwe hardstenen plint met betraliede keldergaten. Op de begane grond een vlak natuurstenen parement. De bovengevel is rijk uitgewerkt, met kolossale pilasters eindigend op kapitelen, en een fries met medaillons. De borstweringen van de vensters zijn tweezijdig uitgewerkt, op de tweede bouwlaag met een balustrade voor de drie deurvensters, op de derde bouwlaag met tweezijdige lekdrempels en reliëfversiering op de borstweringen met neoklassieke elementen, namelijk ovale medaillons en chutes.

Het houten schrijnwerk van deur en ramen is bewaard. Het wordt getypeerd door de houten roedeverdeling van de bovenlichten.

  • Stadsarchief Antwerpen, Bouwdossiers, 1909 # 1554.
  • S.N. 2013: Herwaarderingsplan Zurenborg, deel II: Inventaris, 31.

Bron: -

Auteurs: Hooft, Elise

Datum tekst: 2014

Relaties

maakt deel uit van Generaal Van Merlenstraat

Generaal Van Merlenstraat (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.