erfgoedobject

Langgestrekte hoeve

bouwkundig element
ID: 216475   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/216475

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Langgestrekte hoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds 28-11-2014

Beschrijving

Evenwijdig met de straat gelegen 19de-eeuwse langgestrekte hoeve, kadastraal geregistreerd in 1873 als nieuwe opbouw in eigendom van landbouwer Joannes – Franciscus Smits. In 1875 en begin 20ste eeuw werden er achter de hoeve nog bijkomende dienstgebouwen geregistreerd.

Langgestrekte hoeve onder een doorlopend pannen zadeldak met rechts het woonhuis van drie (?) traveeën, centraal de stal (?) van twee traveeën en links een dwarsschuur van drie traveeën. Het woonhuis is opgevat als een dubbelhuis van anderhalve bouwlaag met getoogde muuropeningen (vernieuwd schrijnwerk, uitgezonderd van de deur met bovenlicht). Door het decoratieve gebruik van gesinterde baksteen voor de rollagen boven de muuropeningen, de lekdrempels van de bovenverdieping en de uitgewerkte deuromlijsting kreeg de hoeve een verzorgd uitzicht. In het centrale deel zijn sporen zichtbaar van drie gedichte muuropeningen en een bouwnaad. Dwarsschuur met rondboogpoort, de rollaag is eveneens uitgewerkt in gesinterde baksteen.

  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, mutatieschetsen Aarschot, afdeling VI (Gelrode), 1873/5, 1875/4 en 1905/31.

Bron     : -
Auteurs :  Verwinnen, Katrien
Datum  : 2014


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Langgestrekte hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/216475 (Geraadpleegd op 20-10-2020)