Langgestrekte hoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Aarschot
Deelgemeente Gelrode
Straat Rillaarsebaan
Locatie Rillaarsebaan 63, Aarschot (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie bouwkundig erfgoed ankerplaats Demer- en Laakvallei tussen Aarschot en Werchter (geografische inventarisatie uit ankerplaatsen: 26-03-2012 - 26-03-2012).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Langgestrekte hoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 28-11-2014.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Evenwijdig met de straat gelegen 19de-eeuwse langgestrekte hoeve, kadastraal geregistreerd in 1873 als nieuwe opbouw in eigendom van landbouwer Joannes – Franciscus Smits. In 1875 en begin 20ste eeuw werden er achter de hoeve nog bijkomende dienstgebouwen geregistreerd.

Langgestrekte hoeve onder een doorlopend pannen zadeldak met rechts het woonhuis van drie (?) traveeën, centraal de stal (?) van twee traveeën en links een dwarsschuur van drie traveeën. Het woonhuis is opgevat als een dubbelhuis van anderhalve bouwlaag met getoogde muuropeningen (vernieuwd schrijnwerk, uitgezonderd van de deur met bovenlicht). Door het decoratieve gebruik van gesinterde baksteen voor de rollagen boven de muuropeningen, de lekdrempels van de bovenverdieping en de uitgewerkte deuromlijsting kreeg de hoeve een verzorgd uitzicht. In het centrale deel zijn sporen zichtbaar van drie gedichte muuropeningen en een bouwnaad. Dwarsschuur met rondboogpoort, de rollaag is eveneens uitgewerkt in gesinterde baksteen.

  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, mutatieschetsen Aarschot, afdeling VI (Gelrode), 1873/5, 1875/4 en 1905/31.

Bron: -

Auteurs: Verwinnen, Katrien

Datum tekst: 2014

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Gelrode

Gelrode (Aarschot)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.