Hoeve met losse bestanddelen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Aarschot
Deelgemeente Gelrode
Straat Rillaarsebaan
Locatie Rillaarsebaan 91, Aarschot (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie bouwkundig erfgoed ankerplaats Demer- en Laakvallei tussen Aarschot en Werchter (geografische inventarisatie uit ankerplaatsen: 26-03-2012 - 26-03-2012).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve met losse bestanddelen

Deze vaststelling is geldig sinds 28-11-2014.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Hoeve met 19de- en 20ste-eeuwse (?) losse bestanddelen waarvan het woonhuis een oudere kern bezit.

Historiek

Op de Ferrariskaart (1771-1777) is al bebouwing op deze locatie zichtbaar. In 1846 werd de afbraak en reconstructie van een huis geregistreerd op het kadaster in eigendom van schepen en landbouwer Joannes Vanemelen. Het volume van het woonhuis werd hierbij op de mutatieschets lichtjes vergroot naar de straatzijde toe. Waarschijnlijk ging het hier niet om een volledige afbraak en heropbouw, maar om een vergroting van het bestaande volume, dit is ook zichtbaar in de straatgevel. De afbraak van het rechts aanpalende gebouw werd in 1977 geregistreerd.

Beschrijving

Ten noorden tegen de straat gelegen boerenburgerwoning met 19de-eeuwse aanpassingen en een oudere kern. Deels (?) onderkelderd woonhuis met een onregelmatige travee-indeling en twee en halve bouwlaag onder een geknikt en overkragend pannen zadeldak met een kwarthol geprofileerde kroonlijst. Het woonhuis werd waarschijnlijk in de 19de eeuw verhoogd en vergroot. Rechthoekige in oorsprong beluikte muuropeningen met gewitte dagkanten, enkele met houten lateien. Op de begane grond zijn er blinde muuropeningen waarin kleinere muuropeningen zitten vervat met houten lateien, onderdorpels en diefijzers. Deze laatste muuropeningen zijn waarschijnlijk restanten van de oudere woning die werd uitgebreid met een voorzetgevel. Op de verdieping één blinde muuropening met trompe-l'oeil. Eenvoudige erfgevel met rechthoekige muuropeningen en hardstenen dorpels. Links van de woning lager dienstgebouw van één bouwlaag, aan de straatgevel met verschillende bouwsporen. Rond het erf eenvoudige losse dienstgebouwen van één bouwlaag onder pannen zadeldaken met een 20ste-eeuws uitzicht.

  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, mutatieschetsen Aarschot, afdeling VI (Gelrode), 1846/8 en 1977/24.

Bron: -

Auteurs: Verwinnen, Katrien

Datum tekst: 2014

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Gelrode

Gelrode (Aarschot)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.