erfgoedobject

Landhuis Leeuwe-Steyn

bouwkundig element
ID: 216484   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/216484

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Landhuis Leeuwe-Steyn
    Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018

Beschrijving

Neotraditionele villa uit het interbellum met bijgebouwen gelegen op een groot met dennen bebost domein. Het domein is toegankelijk via een poort tussen bakstenen pijlers met het opschrift "Leeuwe Steijn".

Het relatief gaaf bewaarde neotraditioneel complex uit het interbellum is vooral belangrijk omwille van de combinatie tussen hoofd- en bijgebouwen en het grotendeels bewaarde neotraditioneel interieur van de villa.

Historiek

Centraal op het domein staat de L-vormige villa, kadastraal geregistreerd in 1930 als eigendom van Paul Schoenmaekers – Palmers. In de Heidestraat staat nog een wegkruis ter herinnering aan onder andere Paul Schoenmaekers. In 1938 werd het wagenhuis ten noordoosten van de villa geregistreerd evenals de verkoop van het goed aan de familie de Bissy - Moreau de Bellaing. De paardenstallen ten noordwesten van de villa werden pas in 1954 kadastraal geregistreerd als "landgebouw". Het is niet duidelijk waaraan het domein zijn naam, "Leeuwe Steijn", te danken heeft.

Beschrijving

Grote onderkelderde villa op een L-vormig grondplan. Ten noordoosten wordt de binnenplaats afgesloten door een bakstenen ommuring met poortdoorgang die de villa verbindt met een octogonale toren ten noorden. De villa van één en twee bouwlagen heeft geknikte pannen schilddaken. De hoge onderbouw bestaat uit breuksteen met een witte natuurstenen waterlijst. Rechthoekige muuropeningen (met recente witte natuurstenen omlijstingen) en rondboogvormige deuropeningen met een geprofileerde witte natuurstenen omlijsting, met bewaard schrijnwerk. Kenmerkend zijn de verschillende neotradionele elementen zoals dakvensters met trapgeveltjes en tuitgeveltjes, sierankers, omlopende witte natuurstenen banden en blinde rondboogvormige muuropeningen die een wagenhuis ensceneren. Ten westen overdekt terras onder een gaanderij met rondbogen. Octogonale toren ten noorden onder ingesnoerde naaldspits. Op de binnenplaats ronde fontein.

Het interieur van de villa is deels bewaard gebleven. Op de begane grond zijn vooral de rode tegelvloer, de houten plankenvloeren, het schrijnwerk van deuren en lambriseringen, het stucwerk van de plafonds en de omkasting van de radiatoren opvallend. De begane grond telt enkele uitgewerkte schouwen uitgevoerd in Belgisch marmer en eik. De oostelijke vleugel wordt ingenomen door een conciërgewoning en door de voormalige keukens. In één keuken zijn de oorspronkelijke tegels bewaard.

Ten noordoosten wagenhuis onder een geknikt pannen schilddak en vier rondboogvormige muuropeningen en dakvenster met tuitgevel. Latere paardenstallen ten noordwesten in een zelfde landelijke neotraditionele stijl.

Ten zuiden van de villa ligt een vijver met eilandje met huisje voor ganzen of eenden te bereiken via een brugje. Eveneens is er een groot kippen- of ganzenhok aanwezig.

  • Kadasterarchief Limburg, mutatieschetsen Lanaken, afdeling III (Rekem), 1930/7, 1938/4 en 1954/6.

Bron     : -
Auteurs :  Verwinnen, Katrien
Datum  : 2014


Relaties

  • Is deel van
    Rekem
    Rekem (Lanaken)

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Landhuis Leeuwe-Steyn [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/216484 (Geraadpleegd op 24-10-2019)