erfgoedobject

Weeshuis zusters Kindsheid Jesu

bouwkundig element
ID: 216496   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/216496

Juridische gevolgen

Beschrijving

Klooster en weeshuis uit het interbellum van de zusters Kindsheid Jesu, naar ontwerp van Karel Gessler. Het klooster is gelegen in de in 1930 heraangelegde Rozenstraat, die gekenmerkt wordt door voornamelijk rijdwoningen uit het interbellum. Smalle voortuin vandaag afgezet met een laag bakstenen muurtje.

HISTORIEK

In 1929 werd er op het kadaster een schoolgebouw geregistreerd gelegen tussen de Rozenstraat en de Blijde-Inkomstraat. Het klooster met weeshuis aan de Rozenstraat werd opgetrokken in twee fases begin jaren 1930. Voor het linkse deel van de lange straatvleugel, het klooster, werd in 1931 een bouwaanvraag ingediend (bouw kadastraal geregistreerd in 1932). In 1934 werd voor het rechtse deel, het weeshuis, een bouwaanvraag ingediend (bouw kadastraal geregistreerd in 1934). Dit was niet het enige gebouw voor de zusters van Kindsheid Jesu dat architect Gessler ontwierp in Hasselt. Tussen 1931 en 1935 bouwde hij twee scholen en twee kloosters van de zusters van Kindsheid Jesus en enkele woningen. Het complex is sinds 2005 herbestemd tot sociale woningen door de sociale huisvestingsmaatschappij Hasseltse huisvestingsmaatschappij.

BESCHRIJVING

Kloostercomplex in een sobere art deco met verwerking van traditionele elementen. De lange straatvleugel, opgetrokken in twee fases, is symmetrisch opgevat. De vleugel is opgetrokken uit een gele baksteen in kettingverband op een breukstenen plint en heeft twee bouwlagen onder een vernieuwd rood betegeld zadeldak met grote dakvensters. De inkom bevindt zich in het centrale risaliet met puntgevel die op de verdieping ook de kapel herbergt (of herbergde?). Links en rechts op de hoeken ook risalieten met puntgevels. Links van de licht verdiepte toegang nis met Jezusbeeld. Grote en smalle rechthoekige muuropeningen met blauwe hardstenen lekdrempels. Het schrijnwerk werd vernieuwd met verwijzingen naar de oorspronkelijke indelingen.

Het ensemble had een sober interieur met links van de inkom het klooster en rechts het weeshuis. Er was een lange gang aanwezig over de hele vleugel met scheidingsbogen en een plint in zichtbaar baksteenmetselwerk. De kapel had oorspronkelijk een houten spitstongewelf en muren in zichtbaar baksteenmetselwerk.

  • Kadasterarchief Limburg, mutatieschetsen Hasselt, afdeling VII (Hasselt), 1929, 1932 en 1934.
  • BONGAERTS L. 1998: Interbellumarchitectuur in Hasselt 1925 - 1940, onuitgegeven licentiaatsverhandeling Universiteit Gent, vakgroep Kunstwetenschappen, 70-71, 118-119, inv nummer 152.

Bron     : -
Auteurs :  Verwinnen, Katrien
Datum  : 2015


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Weeshuis zusters Kindsheid Jesu [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/216496 (Geraadpleegd op 26-09-2020)