Gesloten hoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Gingelom
Deelgemeente Borlo
Straat Bergstraat
Locatie Bergstraat 8, Gingelom (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gingelom (actualisaties: 10-09-2007 - 11-09-2007).
  • Adrescontrole Gingelom (adrescontroles: 09-11-2007 - 09-11-2007).
  • Inventarisatie Gingelom (geografische inventarisatie: 01-01-1981 - 31-12-1981).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Gesloten hoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beschrijving

Gesloten hoeve met gebouwen geschikt rondom de geplaveide binnenkoer. Woonhuis en stallingen uit het midden van de 19de eeuw, gebouwd ter vervanging van een 18de-eeuws complex in vakwerk waarvan alleen de schuur overblijft.

Geluifelde (golfplaten) rondbooginrijpoort met verankerde kalkstenen omlijsting met hoekblokken waartussen strekse baksteen.

Bakstenen boerenhuis met twee bouwlagen, drie traveeën en zadeldak (golfplaten). Rechthoekige deur en dito vensters met lekdrempels en latei van kalksteen. Ten noordoosten van het erf, dwarsschuur in gedeeltelijk bewaard stijl- en regelwerk; negen traveeën onder zadeldak. Lage bakstenen stoel. Pannen beschieting der zijgevels vervangen door platen. Bouwjaar 1786 op balk boven schuurpoort. Haaks op de dwarsschuur, ten zuidoosten van het erf, stallinggebouw van twee bouwlagen onder zadeldak (golfplaten); twee rechthoekige vensteropeningen op de bovenverdieping; rechthoekige deur en sporen van dichtgemetselde rondboogpoort op de begane grond. Resterende stallen naast woonhuis en inrit, grondig verbouwd in de 20ste eeuw.

Bron: Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N1 (A-Ha), Brussel - Gent.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1981

Relaties

maakt deel uit van Borlo

Borlo (Gingelom)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.