Gesloten hoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Gingelom
Deelgemeente Borlo
Straat Bergstraat
Locatie Bergstraat 10, Gingelom (Limburg)
Status Verbouwd of Gesloopt

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gingelom (actualisaties: 10-09-2007 - 11-09-2007).
  • Adrescontrole Gingelom (adrescontroles: 09-11-2007 - 09-11-2007).
  • Inventarisatie Gingelom (geografische inventarisatie: 01-01-1981 - 31-12-1981).

Juridische gevolgen

Beschrijving

Ruime gesloten hoeve met rechthoekig, gekasseid erf uit de 17de tot 19de eeuw; gelegen op de rand van de dorpskern, op een uitzwenkende hoek van de Bergen de Jeukstraat en aldus fungerend als visueel eindpunt van de Bergstraat.

Rondbooginrijpoort opgenomen in de van 1645 daterende zuidoostelijke vleugel; verankerde omlijsting van kalksteen, waarboven gevelsteen met wapenschild (linkerhelft van de familie Ulens) en jaartal 1645.

Ten noordoosten van het erf, bakstenen boerenhuis onder zadeldak (Vlaamse pannen) met volledig 19de-eeuwse ordonnantie aan de erfzijde: twee bouwlagen en vier traveeën, gepikte plint, rechthoekige vensteropeningen met houten lateien en lekdrempels van kalksteen; vlak omlijste, rechthoekige deur. Aan de straatzijde, gesloten muurvlak met een rechthoekige 19de-eeuwse vensteropening en in de eerste travee; boven de afgeschuinde plint, sporen van een dichtgemetseld 17de-eeuws venster.

Tegenover het woonhuis, aan de zuidwestelijke zijde van de binnenkoer, dwarsschuur in stijlen regelwerk onder zadeldak (Vlaamse pannen). Bouwopschrift GVM ANNO 1742. Op de latei van de schuurpoort. Zuidelijke zijgevel aan straatzijde: lage, bakstenen, gepikte stoel; vier vakwerktraveeën met vier regels; windschoor in eerste en vierde travee; pannen beschieting.

Stallingen ondergebracht in twee langwerpige, witgekalkte, bakstenen vleugels onder zadeldak (Vlaamse pannen), ten noordwesten en ten zuidoosten van het erf. De zuidoostelijke vleugel, gevat tussen de zijgevel van de schuur en deze van het het woonhuis, gedateerd 1645 door middel van ankers, is aan de straatzijde volledig gesloten; hoge afgeschuinde voeting, doorbroken door de vermelde poort. Rechts van de poort, twee rechthoekige 19de-eeuwse vensters met houten latei en kalkstenen lekdrempel. Aan de erfzijde, op de begane grond, twee rondboogdeurtjes en rechthoekige muuropeningen met vlakke kalkstenen omlijsting met negblokken; op de zolderverdieping één rechthoekig 17de-eeuws venster met dito omlijsting; overige muuropeningen uit de 19de en 20ste eeuw. Geen spoor van een oude kern in de noordwestelijke stalvleugel (19de eeuw).

Ten Zuiden van de hoeve (met brandgang tussen beide) bevindt zich een voormalige jeneverstokerij (tweede helft van de 19de eeuw), opgericht door een boerenassociatie. Buiten gebruik sedert 1930, en installatie ontmanteld circa 1945-1946. Langwerpig bakstenen gebouw, met straat; kelderverdieping en drie bouwlagen onder zadeldak (pannen). Verankerde gevel met getoogde vensters en houten laad-erker.

Interieur: volledig onderkelderd, met kleine troggewelven tussen zware ijzeren I-balken; vloeren tussen verdieping verwijderd. In kelder: diepe waterput.

Bron: Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N1 (A-Ha), Brussel - Gent.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1981

Relaties

maakt deel uit van Borlo

Borlo (Gingelom)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.