Hoeve Hof Massa

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Gingelom
Deelgemeente Borlo
Straat Dorpsplein
Locatie Dorpsplein 1, Gingelom (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gingelom (actualisaties: 10-09-2007 - 11-09-2007).
  • Adrescontrole Gingelom (adrescontroles: 09-11-2007 - 09-11-2007).
  • Inventarisatie Gingelom (geografische inventarisatie: 01-01-1981 - 31-12-1981).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve Hof Massa

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beschrijving

Witgekalkte, bakstenen hoeve van het gesloten type met gekasseide, trapezoïdale binnenkoer, uit het midden van de 19de eeuw.

Poort met duifhuis onder wolfsdak (mechanische pannen) met aan de straatzijde, opgeklampte korfboogpoort in een vlakke kalkstenen omlijsting met vlakke imposten en sleutel; aan de erfzijde korfboog van strekse baksteen steunend op twee uitspringende imposten van kalksteen, waarboven een halfrond duifhuis; flankerende lagere dienstgebouwen onder zadeldak (Vlaamse pannen).

Ten noordoosten van het erf, dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (nok loodrecht op de straat, Vlaamse pannen). Gepikte plint en verwerking van kalksteen voor lateien en lekdrempels van de rechthoekige vensters, voor de vlakke deuromlijsting op neuten en voor de omlijsting van de rechthoekige kelderopeningen. Zijgevels met schouderstukken.

Tegenover de inrijpoort, ten zuidoosten van het erf, dwarsschuur onder zadeldak (Vlaamse pannen) met middenrisaliet voorzien van een driehoekige bekroning, verankerde korfbooginrijpoort met vlakke kalkstenen omlijsting op neuten met uitspringende sluitsteen, waarboven een oculus met vier vlakke sleutels. Aan weerszij twee kleinere, gelijkaardige rondboogpoorten.

Ten zuidwesten van het erf, stallen onder zadeldak (Vlaamse pannen); middenrisaliet met verankerde rondboogpoort, waarboven rondboogvormig zoldervenster met dito omlijsting en lekdrempel. Aan weerszij van de middentravee, twee rechthoekige halfvensters, uiterst links en rechts een rechthoekige deur en zoldervenster in vlakke omlijsting.

Bron: Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N1 (A-Ha), Brussel - Gent.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1981

Relaties

maakt deel uit van Borlo

Borlo (Gingelom)

is gerelateerd aan Herenboerenparkje

Dorpsplein 1 (Gingelom)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.