erfgoedobject

Stal en koetshuis ontworpen door E. Leyns

bouwkundig element
ID
216562
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/216562

Juridische gevolgen

Beschrijving

Voormalige paardenstal en koetshuis, thans woning, in neotraditionele stijl horend bij het woonhuis Muinkkaai nummer 42 volgens bouwaanvraag van 1903 opgericht naar ontwerp van architect Edmond Leyns en zoon in opdracht van bouwheer Achille Dutry-Massy. Gebouw van drie traveeën en twee bouwlagen onder een scheluw zadeldak (pannen, nok evenwijdig aan de straat). Verzorgd metselwerk van rode, grijze en gele steen in kruisverband, deels met knipvoegen. Geaccentueerde linker poorttravee met trapgevel met hijsbalk in de top en rondboogvenster boven de steekboogvormige poortopening. Rechtertraveeën opgevat als een lijstgevel met twee aangepaste steekboogvormige vensteropeningen op de gelijkvloerse verdieping en drie kleine rechthoekige vensteropeningen op de eerste verdieping. Het schrijnwerk werd vernieuwd, met uitzondering van de bewaarde rechthoekige houten poort met bovenlicht.

Volgens het bouwplan omvat het gebouw op de gelijkvloerse verdieping in de poorttravee de stalling voor de koetsen en een trap tot de bovenverdieping, rechts geflankeerd door de paardenstal.

  • Stadsarchief Gent, Bouwaanvragen particuliere woningen, G12, 1903/C/87.
  • Stad Gent, Dienst Monumentenzorg en Architectuur, Inventarisatie Hertstraat, Gent, onuitgegeven rapporten Tamara Rogiest, 2014.

Auteurs: Lanclus, Kathleen; Verhelst, Julie; Rogiest, Tamara
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Stal en koetshuis ontworpen door E. Leyns [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/216562 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.