Teksten van Hoekhuis ontworpen door P. Buyck

Hoekhuis ontworpen door P. Buyck (2014)

Winkelhuis in baksteenarchitectuur volgens een bouwaanvraag van 1906 opgericht naar ontwerp van architect Prosper Buyck in opdracht van mevrouw J. Minnaert. Tegelijkertijd opgericht met het aanpalende hoekhuis Muinklaan nummer 15.

Hoekhuis met twee traveeën in de Hertstraat, een afgekante hoektravee en twee traveeën in de Arendstraat, drie bouwlagen onder een afgeschuind zadeldak (pannen, nok evenwijdig aan de Hertstraat). Lijstgevel beëindigd door een geprofileerde houten gekorniste kroonlijst op klossen. Parement met metselwerk van grijze en gele baksteen in staand verband, gecombineerd met pleisterwerk in boogvelden en als gevelbeëindiging, en met blauwe hardsteen voor de vensterdorpels, hoekstenen en de plint. Gelijkvloerse en tweede verdieping met rechthoekige muuropeningen onder respectievelijk I-balken en houten lateien, op de gelijkvloerse verdieping met steekboogvormig boogveld. Steekboogvormige vensteropeningen op de eerste verdieping. Blinde vensters in de hoektravee en de aanpalende travee aan de Arendstraat. Alle vensteropeningen met aangepast houten schrijnwerk. Twee toegangen, namelijk één tot de winkel in de hoektravee, en een tweede in de uiterst rechtse travee aan de zijde van de Arendstraat, waarbij de houten vleugeldeur met vast bovenlicht bewaard is.

Het grondplan omvat, volgens het bouwplan, een winkel in de hoektravee en de twee aangrenzende traveeën. Deze winkelruimte wordt aan de zijde van de Hertstraat geflankeerd door de keuken, en aan de Arendstraat door de vestibule met het trappenhuis, leidend tot een klein koertje.

  • Stadsarchief Gent, Bouwaanvragen particuliere woningen, G12,1906/C/19.
  • Stad Gent, Dienst Monumentenzorg en Architectuur, Inventarisatie Hertstraat, Gent, onuitgegeven rapporten Tamara Rogiest, 2014.

Bron: -
Auteurs:  Lanclus, Kathleen, Rogiest, Tamara, Verhelst, Julie
Datum: 2014


Je kan deze pagina citeren als: Lanclus, Kathleen; Rogiest, Tamara; Verhelst, Julie: Hoekhuis ontworpen door P. Buyck [online], https://id.erfgoed.net/teksten/163971 (geraadpleegd op 15-05-2021)


Rijhuizen (1979)

Nummers 12, 21 tot 31, 30, 33 tot 43-47. Doorsnee baksteenarchitectuur van twee traveeën doch met sterk verspringende bouwhoogten, lijstgevels met eenvoudige ordonnantie, doorgaans enkelhuizen, daterend uit eerste kwart 20ste eeuw. Erkervormig uitgebouwde bovenverdieping doorbreken de nogal geometrische gevelvlakken. Nummer 33 naar ontwerp van Edgard Celie, nummer 35 van Saverys (zie plintopschriften).


Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NB Z-W, Brussel - Gent.
Auteurs:  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum: 1979


Je kan deze pagina citeren als: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen; Verbeeck, Mieke: Hoekhuis ontworpen door P. Buyck [online], https://id.erfgoed.net/teksten/160645 (geraadpleegd op 15-05-2021)