Teksten van Rijhuis ontworpen door C. Van Daele

Rijhuis (2014)

Modernistisch burgerhuis met bewaarde voortuin en ijzeren hekwerk met geometrische figuren op een hardstenen sokkel en met aansluitend op de achtertuin een garage met toegang via de Hertstraat, volgens de bouwaanvraag van 1931 opgericht in opdracht van bouwheer Werner Renodeyn naar ontwerp van architect Cam. Van Daele.

Onderkelderd enkelhuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder een plat dak. Lijstgevel waarbij de linkertravee wordt beëindigd met bakstenen rollagen en de rechtertravee wordt beëindigd met een uitkragende houten kroonlijst boven een gevelvlak afgewerkt met turquoise, vierkante, geglazuurde tegels, de rechtertravee is voorzien van een driehoekig pseudo-fronton. Parement van gele baksteen in kruisverband met decoratief metselverband op de borstwering van het bovenvenster in de venstertravee, in combinatie met wit geschilderde en bepleisterde vlakken en blauwe hardsteen voor de plint en lekdorpels. De gevel wordt gekenmerkt door in- en uitspringende vlakken. De licht vooruitspringende rechtertravee wordt geaccentueerd met een tweezijdige erker op de gelijkvloerse verdieping met erboven een witgeschilderd betonnen balkon. Linker travee met tweezijdige erker op de bovenverdiepingen, gevat in een licht vooruitspringend gevelvlak onder een kroonlijst. Rondboogvormige deuropening met getrapte dagkanten waarin de oorspronkelijke houten, rechthoekige deur met bewaarde boven- en zijlichten, ingevuld met glas en decoratieve ijzeren deurroosters. Twee ingebouwde, geometrisch vormgegeven verlichtingselementen flankeren de deur.

De plattegrond is volgens de bouwplannen ingedeeld volgens een traditioneel schema van een enkelhuis, waarbij een salon en eetplaats met terras geflankeerd worden door een inkompartij, trappenhuis en keuken. Op de eerste verdieping zijn een bureau, badkamer en twee slaapkamers gesitueerd.

  • Stadsarchief Gent, Bouwaanvragen particuliere woningen, G12, 1931/M/32.
  • Stad Gent, Dienst Monumentenzorg en Architectuur, Inventarisatie Muinklaan, Gent, onuitgegeven rapporten Tamara Rogiest, 2014.

Bron: -
Auteurs:  Depuydt, Katrijn, Lanclus, Kathleen, Rogiest, Tamara
Datum: 2014


Je kan deze pagina citeren als: Depuydt, Katrijn; Lanclus, Kathleen; Rogiest, Tamara: Rijhuis ontworpen door C. Van Daele [online], https://id.erfgoed.net/teksten/163923 (geraadpleegd op 13-05-2021)


Ensemble van burgerhuizen (1979)

Nummers 17 tot 45. Ensemble van burgerhuizen aansluitend bij de strengere baksteenarchitectuur uit de dertiger jaren gekenmerkt door de ideeën der "nieuwe zakelijkheid". Nummer 25 vermeldt: 1935 arch. Ch. Hoge. Ingepast in het reeds bestaande straatbeeld door het aanhoudend gebruik van voortuintjes met ijzeren tuinhek en van uitspringende travee of bovenverdieping. Hoekhuizen nummer 17 en nummer 45, met typerende afgeronde hoektravee, uit dertiger en veertiger jaren; nummer 45 interessant voorbeeld van de Zakelijke Stijl van architect G. Bontinck, in de plint gedateerd 1932.


Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NB Z-W, Brussel - Gent.
Auteurs:  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum: 1979


Je kan deze pagina citeren als: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen; Verbeeck, Mieke: Rijhuis ontworpen door C. Van Daele [online], https://id.erfgoed.net/teksten/160682 (geraadpleegd op 13-05-2021)