Oorlogsgedenkteken met Heilig Hartbeeld

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Geraardsbergen
Deelgemeente Geraardsbergen
Straat Pachtersstraat
Locatie Pachtersstraat zonder nummer, Geraardsbergen (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Aanvulling inventaris bouwkundig erfgoed 2014 (inventarisatie: 29-11-2013 - 30-11-2014).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Oorlogsgedenkteken met Heilig Hartbeeld

Deze vaststelling is geldig sinds 28-11-2014.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Oorlogsgedenkteken, opgericht in 1920 uit dankbaarheid voor het einde van de oorlog en het behoud van de stad. Gelegen op de flank van de Oudenberg, uitkijkend over de stad.

Reeds in 1918 werd een comité opgericht onder leiding van deken Karel Smet met als doel een oorlogsgedenkteken op te richten. De Geraardsbergse bevolking doneerde 42.000 frank en de familie Van Innis schonk de grond voor het gedenkteken. Het ontwerp werd toevertrouwd aan de Gentse beeldhouwer Oscar Sinia in samenwerking met de eveneens Gentse architect Valentin Vaerwyck. Bij de aanleg van de Guilleminlaan in 1924 werd een eeuwigdurende erfdienstbaarheid geschapen die de visuele band tussen het gedenkteken en de stadskern verzekert. Tussen het gedenkteken en de Guilleminlaan legde de gemeente het Grupellopark aan.

Verguld bronzen Heilig Hart-standbeeld op hardstenen sokkel. Op de sokkel prijkt het wapenschild van Geraardsbergen en het opschrift “Geraardsbergen/ aan het/ H. Hart/ 1914-1918”. Omheen het standbeeld werd een trappenpartij aangelegd in blauwe hardsteen en een omheining met hardstenen pijlers en smeedijzeren hekwerk aangebracht.

Voor het gedenkbeeld ligt het Grupellopark met een aanleg in Engelse Landschapsstijl. De band tussen het gedenkteken en de stadskern wordt versterkt door de aanleg van een formeel deel dat vermoedelijk dateert uit 1924. Leilindes begeleiden de twee paden die de Oudenberg oplopen tot bij het Heilig Hartbeeld.

  • COPPENS J. s.d.: Het Heilig Hartbeeld van Geraardsbergen, onuitgegeven nota's.

Bron: -

Auteurs: Mertens, Joeri

Datum tekst: 2014

Relaties

maakt deel uit van Geraardsbergen

Geraardsbergen (Oost-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.