Gemeentehuis van Wespelaar

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Haacht
Deelgemeente Wespelaar
Straat Grote Baan
Locatie Grote Baan 55, Haacht (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Aanvulling inventaris bouwkundig erfgoed 2014 (inventarisatie: 29-11-2013 - 30-11-2014).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Gemeentehuis van Wespelaar

Deze vaststelling is geldig sinds 28-11-2014.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskern Wespelaar

Deze bescherming is geldig sinds 30-03-2017.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Neoclassicistisch gemeentehuis, gelegen op de hoek met de Elisabeth Willemslaan.

Het voormalige gemeentehuis van Wespelaar werd opgetrokken in 1871 naar een ontwerp van L. (?) Van Arenbergh en kadastraal geregistreerd in 1872. Het Heilig Hartbeeld op het middenrisaliet werd aangebracht op 9 juni 1918 ter gelegenheid van de toewijding van de gemeente aan het Heilig Hart. De plaats beneden links diende tot 1933 als klaslokaal. De ruimte erboven was de vergaderzaal en tegelijkertijd de werkruimte van de gemeentesecretaris. Beneden rechts was een woongedeelte voor het schoolhoofd. Het gemeentehuis bleef in gebruik tot bij de fusie in 1976 en tot vandaag vrij gaaf bewaard.

Het betreft een vrijstaand onderkelderd breedhuis, opgetrokken uit baksteen, van drie traveeën en twee bouwlagen onder een zadeldak van kunstleien met de nok parallel aan de straat. De neoclassicistisch uitgewerkte lijstgevel aan de straat wordt gemarkeerd door een geaccentueerd middenrisaliet dat uitloopt op een gebogen pseudo-fronton onderbroken voor het bekronende Heilig Hartbeeld van 1918; op de sokkel staat als inscriptie 'Heilig Hart/ van Jezus/ ons toekome/ uw rijk/----(?)’. De middentravee wordt trouwens voorafgegaan door een bordes met aan weerszijden een steektrap en een bakstenen balustrade; voortgaande op oude prentkaarten gaat het hier blijkbaar om een latere toevoeging ter vervanging van een eenvoudige hardstenen steektrap.

Horizontaal sterk geaccentueerde begane grond door het gebruik van bakstenen muurbanden die uitwaaieren boven de rondbogige muuropeningen die gevat zijn in dito spaarvelden. De bovenverdieping wordt geritmeerd door geblokte lisenen, waartussen steekboogvormige spaarvelden met dito vensters op doorgetrokken hardstenen lekdrempels; het schrijnwerk bleef bewaard met uitzondering van de deur. Sober uitgewerkte zij- en achtergevels met rechthoekige of steekbogige muuropeningen, ten dele aangepast.

  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, mutatieschetsen Haacht, afdeling III (Wespelaar), 1872/11.
  • VER ELST A. 1982: Wespelaar-Tildonk in oude prentkaarten, deel 2, Europese Bibliotheek-Zaltbommel: Nederland, afbeelding nummer 10.
  • VERSTRAETEN K., ARTOOS W. en SCHOOVAERTS A. 1991: Beelden uit het verleden van Groot-Haacht (Haacht, Wespelaar, Tildonk, Wakkerzeel). Het Streekboek 167, 37.

Bron: -

Auteurs: Kennes, Hilde

Datum tekst: 2014

Relaties

maakt deel uit van Dorpskern Wespelaar

Grote Baan, Nieuwstraat (Haacht)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.