erfgoedobject

Huis De Kluys

bouwkundig element
ID: 216656   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/216656

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Huis De Kluys
    Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019

Beschrijving

Enkelhuis van drie traveeën en vier bouwlagen onder plat dak met laat-18de-eeuwse of vroeg-19de-eeuwse lijstgevel gelegen in het begin van de Adegemstraat, binnen het gezichtsveld van de Guldenstraat en de Korenmarkt. Volgens een bouwaanvraag voor een winkelpui bestond de huidige lijstgevel al in 1837.

Bepleisterde en witgeschilderde lijstgevel verticaal geritmeerd door gevelhoge pilasters die uitlopen in houten ojiefconsoles die de kroonlijst steunen. Eenvoudige rechthoekige vensters met lekdrempels gevat in de verdiepte gevelvelden, met spiegels op de borstweringen. Het vensterschrijnwerk werd vernieuwd naar historisch model tijdens een restauratie in 2010, toen ook de winkelpui met toegangsdeur werd vernieuwd. Verankerde bakstenen zijgevel met schouwkanalen.

In het interieur werd tijdens ontmantelingswerken in 2010 een eeuwenoude kern waargenomen, die volgens het later dat jaar ingediend bouwdossier bewaard bleef: kelder met tongewelf, moerbalken met geprofileerde balksleutels versierd met zaagtandmotief en geprofileerde natuurstenen consoles (o.a. peerkraalprofiel).

  • Bouwdienst Mechelen, bouwaanvragen: 2010/1166.
  • Stadsarchief Mechelen, verzameling F. Berlemont, Adegemstraat 1/ p. 49.
  • Stadsarchief Mechelen, bouwaanvragen: 1837/41.
  • Stadsarchief Mechelen - www.beeldbank.be: SME001011874 (1972); SME001013642 (1993).

Bron     : -
Auteurs :  Wouters, Annelies
Datum  : 2014


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Huis De Kluys [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/216656 (Geraadpleegd op 11-07-2020)