erfgoedobject

Duitse bunker Kapelleweiden

bouwkundig element
ID
216657
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/216657

Juridische gevolgen

Beschrijving

Vrijstaande, bovengrondse betonnen militaire constructie in een weide ten zuiden van Sint-Pieterskapelle, ook wel aangeduid met Kapelleweiden. Op 650 meter noordwestwaarts ligt de bunker van 'Pionier Schlöβchen' (Brugsesteenweg 36), op één kilometer noordwestwaarts de betonnen kanonstelling bij 'Fahrhof' (Brugsesteenweg 34).

Historiek

Het betreft een typische Duitse mitrailleurspost annex observatiepost uit de Eerste Wereldoorlog, aangelegd te midden van de 'Cappelle Weiden'. De bunker is opgetrokken achter de '2. Stellung’', die op Britse stafkaarten wordt aangeduid met 'Slype Keiem Line'. Deze Duitse stelling werd opgetrokken vanaf het westen van Middelkerke via Slype en Sint-Pieterskapelle tot Keiem en bestond voor wat het 'Marinegebiet' betreft uit een dertigtal kleine weerstandsnesten voor infanterie. De bunker is opgetrokken achter (ten oosten van) weerstandsnest nummer 36 en is vermoedelijk in september 1917 reeds opgetrokken. Ten westen van de constructie werden camouflageschermen opgesteld. Ook vanaf luchtfoto’s is de bunker moeilijk waarneembaar, wat wijst op goede camouflage. In mei 1940 fungeerde de bunker als schuilplaats voor burgers.

Beschrijving

Bovengrondse betonnen militaire constructie, gegoten op een betonnen fundament. Het dak van de constructie helt lichtjes af naar zuidwestelijke richting. De buitenmuren zijn grotendeels gegoten tegen rijshout. De constructie heeft een rechthoekige plattegrond, met een uitsprong in de noordelijke hoek. Aan de noordoostelijke zijde is een platform met betonnen trap uitgewerkt tegen de buitenmuur, die als dusdanig als borstwering kon fungeren. Een kleine uitsparing in de dakrand bovenaan dit platform kon het hanteren van de mitrailleur vergemakkelijken. Bovenaan het platform is een schuin naar beneden lopende koker te zien. Twee toegangen links en rechts van dit betonnen platform vormen de uiteinden vormen van één gang. Een zinkput ter hoogte van de toegangen diende de waterafvoer te regelen. In de gang is ter hoogte van het platform een nis uitgespaard, die bovenaan zichtbaar versterkt is met ijzeren liggers. De gang verschaft centraal toegang tot twee ruimtes en in de noordelijke hoek tot een mangat met klimijzers. Het plafond is ten dele uitgebroken. In de binnenmuur ter hoogte van de toegangen steekt telkens een kleine schietopening. Opvallend is het gebruik van rechte golfplaten waartegen de achterste binnenmuren van de twee ruimtes zijn gegoten. Deze ruimtes zijn met elkaar verbonden via kleine doorgangen. In elke kamer zit een opening in het dak.

 • Koninklijk Legermuseum Brussel, Collectie militaire luchtfoto’s W.O. I (geraadpleegd in het Kenniscentrum In Flanders Fields Museum Ieper), Belgische luchtfoto’s 27/9/1917 (dianummer 2225, FID 1742), 15/3/1918 (dianummer 2232, FID 1749), Franse luchtfoto 3/2/1918 (dianummer 2230, FID 1747), Britse luchtfoto 21/10/1917 (dianummer 2227, FID 1744).
 • Koninklijk Legermuseum Brussel, Collectie militaire stafkaarten W.O. I, Schore (Plan Directeur Armée Belge), 3/11/1915, 19/12/1917, 20/3/1918, 1/8/1918.
 • Domein Raversijde Oostende, Collectie militaire stafkaarten W.O. I, Stellungskarte f.d. Küstenabschnitt, Blatt IV, 18/5/1917; Leffinghe (Target Map No. 4), 1/9/1917; Stellungskarte f.d. Gruppe Nord, Blatt IX, 25/11/1917; Région de St. Pierre-Cappelle, 15/12/1917.
 • Kenniscentrum In Flanders Fields Museum, Ieper, Collectie militaire stafkaarten W.O. I, Nieuport (Plan Directeur Armée Belge), 5/9/1918.
 • DESEYNE A. 2007: De kust bezet 1914-1918, Brugge.

Bron     : -
Auteurs :  Decoodt, Hannelore
Datum  : 2014


Relaties

 • Is gerelateerd aan
  Duitse artilleriepost Fahrhof

 • Is gerelateerd aan
  Duitse bunker Pionier Schlöβchen

 • Is deel van
  Sint-Pieterskapelle


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Duitse bunker Kapelleweiden [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/216657 (Geraadpleegd op 12-05-2021)