Duitse bunker

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Middelkerke
Deelgemeente Wilskerke
Straat Wilskerkestraat
Locatie Wilskerkestraat 14, Middelkerke (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie bunkers Duits hinterland West-Vlaanderen (thematische inventarisatie: 01-11-2012 - 31-12-2014).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Duitse bunker

Deze vaststelling is geldig sinds 28-11-2014.

Beknopte karakterisering

Typologiebunkers
DateringWO I
Tags Eerste Wereldoorlog

Beschrijving

Halfondergrondse betonnen militaire constructie net ten noorden van boerenhuis van de zogenaamde 'Handbooghoeve', ten westen van de Eiergembrug en de Ieperleed, ten noorden van het kanaal Plassendale-Nieuwpoort, op 1200 meter ten zuidoosten van de kerk van Wilskerke.

Historiek

Duitse bunker uit de Eerste Wereldoorlog, net vóór (ten westen van) de 'Flandern I Stellung' opgetrokken. Vanaf eind 1916 begon men met de uitbouw van de 'Flandern I – Stellung', achter (ten oosten van) de tweede Duitse stelling (die liep van Middelkerke, via Slijpe en Sint-Pieterskapelle tot Keiem). Deze 'Flandern I – Stellung' begon in Raversijde en liep via Leffinge en Zevekote naar Zande. Daar liep deze stelling verder op het gebied van het Duitse Vierde Leger zuidwaarts richting Ieperboog. Het deel van de 'Flandern I – Stellung' in het 'Marinegebiet' bestond uit 18 weerstandsnesten met stevige betonnen mitrailleursposten, loopgraven en verschillende rijen prikkeldraadversperringen. Vóór deze stelling waren nog bijkomende loopgraven, prikkeldraadversperringen en 'M.G.U.' of 'Maschine Gewehr Unterstände' ingericht, zoals bij onderhavige boerderij. Behalve deze bunker waren er bij deze hoeve eveneens barakken opgetrokken. Volgens een Belgische stafkaart was hier ook een batterij gevestigd.

Beschrijving

Halfondergrondse betonnen militaire post met rechthoekig grondplan. Het beton is gegoten tegen een houten bekisting. Het dak helt lichtjes af naar westelijke zijde toe. Er zijn twee toegangen zichtbaar aan oostelijke zijde, die met betonnen trapjes te bereiken zijn.

  • Koninklijk Legermuseum Brussel, Collectie militaire luchtfoto’s W.O. I (geraadpleegd in het Kenniscentrum In Flanders Fields Museum Ieper), Britse luchtfoto’s 19170721 (dianummer 2923, FID 1535), 18/10/1917 (dianummer 2867, FID1693), 24/3/1918 (dianummer 2918, FID1530), Belgische luchtfoto 15/8/1918 (dianummer 2285, FID1994).
  • Domein Raversijde Oostende, Collectie militaire stafkaarten W.O. I, Nieuport (Plan Directeur Armée Belge), 1/11/1917; Stellungskarte f.d. Gruppe Nord, Blatt IX, 25/11/1917.
  • DESEYNE A. 2007: De kust bezet 1914-1918, Brugge.

Bron: -

Auteurs: Decoodt, Hannelore

Datum tekst: 2014

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Wilskerke

Wilskerke (Middelkerke)

is gerelateerd aan Hoeve

Wilskerkestraat 14, Middelkerke (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.