erfgoedobject

Duitse bunker bij hoeve De Roode Poort

bouwkundig element
ID
216671
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/216671

Juridische gevolgen

Beschrijving

Halfondergrondse betonnen militaire constructie tegen hoevegebouwen van 'De Roode Poort', langs de N318, ten noordoosten van het centrum van Westende, ten zuidoosten van Westende-Bad, op 800 meter van de kustlijn. De bunker ligt tegen de oostelijke zijgevel van het boerenhuis, tegen de noordelijke zijgevel van de schuurvleugel en is zichtbaar vanaf straat.

Historiek

Duitse bunker, wellicht opgetrokken tijdens het laatste oorlogsjaar. Deze hoeve, op Belgische militaire stafkaarten aangeduid met 'Ferme de la Batterie 15', op Duitse stafkaarten met 'Duivelijns-Hof', lag op ongeveer drie kilometer van de Duitse frontlijn tegenover de Ganzenpoot in Nieuwpoort, ten oosten van de 'Artillerie-Schütz-Stellung'. Deze regio bij Westende-Bad werd fel beschoten. Ter hoogte van de hoeve passeerde een nieuw aangelegde kolonneweg voor de troepen richting front. Ten westen van de hoeve werden prikkeldraadversperringen aangelegd. Volgens geallieerde militaire stafkaarten was bij deze hoeve een telefooncentrale en een seinstation ingericht. Bij de hoeve zijn ook meerdere batterijen opgesteld. Op een Belgische luchtfoto van 25 april 1918 is tegen de noordwestelijke zijde van de bunker een langgerekte structuur opgetrokken, maar deze structuur is een maand later niet meer te zien.

Beschrijving

Bovengrondse betonnen constructie. Het beton is gegoten tegen een houten bekisting. Het dak, nu verscholen onder een klimopbegroeiing, lijkt zeer dik. De constructie heeft min of meer een rechthoekige plattegrond, met een verbreding ter hoogte van het toegangsgedeelte in de noordelijke hoek. De toegang zelf zit aan de noordoostelijke zijde, de muur ten noorden van deze toegang springt er wat verder uit. In de noordoostelijke muur , naast de toegang, zit één vensteropening, in de noordwestelijke muur zitten twee vensteropeningen, die telkens naar binnen toe versmallen. De constructie binnenin is onderverdeeld in een hoekige gang, een kleine ruimte aan oostelijke zijde en een grote ruimte aan westelijke zijde. In de binnenmuren zitten verticale uitsparingen met hout. In een binnenmuur tegenover de toegang zit een kleine vierkante opening.

  • Koninklijk Legermuseum Brussel, Collectie militaire stafkaarten, Nieuport (Plan Directeur Armée Belge), 1/8/1918.
  • Koninklijk Legermuseum Brussel, Fonds C.D.H., archief 1 D.A., nr. 1841, Objectifs de bombardement (Armée Belge, GQG, Etat Major, 2e Section), 4/2/1918.
  • Koninklijk Legermuseum Brussel, Fonds C.D.H., Inventaire QGT nr 27, map 533, grondplan nr. 350.
  • Koninklijk Legermuseum Brussel, Collectie militaire luchtfoto’s W.O. I (geraadpleegd in het Kenniscentrum In Flanders Fields Museum Ieper), Franse luchtfoto 28/11/1917 (dianummer 3840, FID 2788); Belgische luchtfoto’s 25/4/1918 (dianummer 6047, FID 5977), 20/5/1918 (dianummer 6048, FID 5976), 15/8/1918 (dianummer 6100, FID 5939).
  • Domein Raversijde Oostende, Collectie militaire stafkaarten, Plan Directeur de la région de Westende-Bains (Front de mer), 14/12/1915; Stellungskarte f.d. Küstenabschnitt, Blatt IV, 18/5/1917; Nieuport, 12SWI, Ed. 3A, 25/7/1917; Leffinghe (Target Map No. 4), 1/9/1917; Nieuport (Plan Directeur Armée Belge), 1/11/1917, 1/6/1918; Stellungskarte f.d. Gruppe Nord, Blatt IX, 25/11/1917.

Bron     : -
Auteurs :  Decoodt, Hannelore
Datum  : 2014


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Duitse bunker bij hoeve De Roode Poort [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/216671 (Geraadpleegd op 17-06-2021)