erfgoedobject

Villa Ullens met garage

bouwkundig element
ID: 216699   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/216699

Juridische gevolgen

Beschrijving

Villa Ullens werd rond 1923 gebouwd voor Joseph Ullens de Schooten naar een ontwerp van bouwmeester Jaak Alfons Van der Gucht.

Historiek

Joseph Ullens de Schooten is een telg uit de bekende Schotense adellijke familie Ullens de Schooten. Zijn ouders, Alphonse Ullens de Schooten en Pauline Osy de Zegwaart, resideerden rond 1900 in het Kasteel van Schoten. Hijzelf bouwde een buitenverblijf op een ruim hoekperceel in de verkaveling ten noorden van het kasteeldomein, grenzend aan de Kasteeldreef.

Architect Van der Gucht had veel ervaring met landhuizen en herenwoningen voor de high society en gebruikte voor zijn projecten een waaier aan pittoreske, fantasierijke en rijk aangeklede bouwstijlen. Voor Villa Ullens koos hij de cottagestijl, een bouwstijl die alomtegenwoordig is in de villawijken die sinds 1900 in Schoten werden ontwikkeld.

De garage van de villa werd later gebouwd, in aansluitende stijl, en bevindt zich ten noordwesten van de villa.

Het terrein werd rond 2011 deels verkaveld, waarbij een appartementsgebouw in de tuin werd gebouwd. Villa en garage werden bewaard en gerenoveerd.

Beschrijving

Villa

Het gaat om een rode baksteenbouw van twee bouwlagen en vier traveeën onder een pannen zadeldak, dat in beide dakvlakken is doorsneden door grote dakvensters. Kenmerkend voor de cottagestijl zijn de overkragingen van de dakrand, gestut door houten schoren, een element wat in de voorgevel herhaald is door de overluifeling van het portaal. De rode baksteenbouw is gecombineerd met blauwe hardsteen en witte natuursteen voor decoratieve elementen zoals natuurstenen kozijnen, negblokken en banden.

De woning is volledig onderkelderd met een souterrain. In de sokkel van de woning, uitgevoerd in rode baksteen op een lage hardstenen plint en afgezoomd met een natuurstenen geprofileerde band, zitten de rechthoekige kelderopeningen. Deze hebben een natuurstenen moneel, hoekneggen en zijn met siertralies beveiligd.

De voorgevel van Villa Ullens is gericht op het oosten, richting Kasteeldreef. Het is de meest uitgewerkte gevel, gekenmerkt door een risaliet onder brede puntgevel, met rechts en links terugwijkende lijstgevels. In het risaliet zit de brede rechthoekige voordeur, bereikbaar via hardstenen treden en samen met het brede venster links onder een luifel met pannen lessenaarsdak gevat. Boven de luifel, een driezijdige erker met natuurstenen kozijnen. En ten slotte een licht overkragende geveltop op gemetselde consoles en een rechte natuurstenen latei. Breed drieledig zoldervenster met natuurstenen kozijn en hoekneggen; in de twee flankerende traveeën, drieledige vensters met dezelfde vormgeving.

De achtergevel (west) is gericht op de tuin en wordt gekenmerkt door een breed bow-window in de linker travee, dat de eetzaal van licht en een ruim zicht op de tuin voorziet. Verder is deze gevel vrij sober uitgewerkt, met een gesloten rechter travee, twee kloosterkozijnen en verder drieledige vensteropeningen met natuurstenen kozijnen en hoekneggen, een venstertype dat in alle gevels terugkomt.

In de zuidgevel domineert de puntgevel van een lagere uitbouw, drie traveeën tellend en centraal de markante personeelstoegang tot de woning, uitgevend op de ruime keuken. In deze puntgevel kraagt elke bouwlaag telkens iets over, gemarkeerd door een rechte tandfries. De rondboogdeur, met een oculus als bovenlicht, heeft een rijk uitgewerkte, hardstenen omlijsting, die verder gezet wordt in de getrapte hardstenen leuning van de toegangstrap. Verder in deze puntgevel rechthoekige vensteropeningen met natuurstenen kozijnen: rechts van de deur en in de geveltop kloosterkozijnen, links van de deur en op de eerste verdieping kruiskozijnen. De hoofdgevel aan deze zijde is eveneens een puntgevel, die door talrijke vensteropeningen van verschillend formaat is doorbroken. Rechts de zijkant van het inkomrisatiet, met luifel.

De noordelijke dwarsgevel, over de volledige breedte van de woning een puntgevel, is net als de zuidgevel door drie tandfriezen horizontaal opgedeeld, waarbij elke bouwlaag iets verder overkraagt. Kruiskozijnen van verschillende grootte openen de gevel; in de rechter travee op de eerste verdieping de driezijdige erker van de master bedroom.

Interieur

De ruime villa is ingedeeld volgens een vrij plan, waarbij de grote inkomhal met trappenhuis een centrale rol speelt. Alle kamers komen op deze hal uit, met rechts (noord) de eetzaal richting tuin en daarop aansluitend de rookkamer aan de voorgevel. Naast de eetzaal, een klein kantoor. Aan de westzijde van de hal zijn de personeelsruimtes geconcentreerd, met de ruime keuken en bijhorend sanitair. Op de verdieping zijn de zes slaapkamers rondom de centrale traphal geplaatst. De badkamer bevindt zich boven de keukenruimtes aan de zuidzijde van de woning. Onder het hoge dak bevonden zich de meidenkamers. Ruime opslagkamers, kolenkelder en beerput in het souterrain.

Garage

De garage is een lage losstaande rode baksteenbouw onder een schilddak. De bouwstijl is eenvoudig, maar sluit door materiaalgebruik aan bij de villa. Twee rechthoekige poorten onder betonnen latei, de vensters in de zijgevels en in het centrale dakvenster zijn betralied.

  • Gemeentearchief Schoten, Bouwdossiers, Churchilllaan.
  • FEXER C. 2010: Inventaris lokaal onroerend erfgoed gemeente Schoten, onuitgegeven onderzoek in opdracht van de gemeente Schoten.

Bron     : -
Auteurs :  Hooft, Elise
Datum  : 2014


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Villa Ullens met garage [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/216699 (Geraadpleegd op 04-06-2020)