Boerenwoning

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Gingelom
Deelgemeente Borlo
Straat Truilingenstraat
Locatie Truilingenstraat 48, Gingelom (Limburg)
Status Verbouwd of Gesloopt

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gingelom (actualisaties: 10-09-2007 - 11-09-2007).
  • Adrescontrole Gingelom (adrescontroles: 09-11-2007 - 09-11-2007).
  • Inventarisatie Gingelom (geografische inventarisatie: 01-01-1981 - 31-12-1981).

Juridische gevolgen

Beschrijving

Woonhuis van voormalig gesloten hoevecomplex uit de 17de eeuw, sterk verbouwd en opgesplitst in twee woningen (19de en 20ste eeuw) zodat het oorspronkelijk aspect volledig verloren ging.

Aan de Truilingenstraat zijn nog sporen te zien (hoekblokken) van het poortgebouw. Dubbelhuis van drie traveeën en anderhalve bouwlaag onder zadeldak (nok loodrecht op de straat, Vlaamse pannen) met verlaagde nok en zijgevels, daterend uit de eerste helft van de 18de eeuw. Baksteenbouw met verwerking van kalksteen voor de vlakke omlijstingen, plint en bordes. Bakstenen plint met kalkstenen waterlijst. Sporen van verdwenen hoekblokken in het metselwerk. Aan de erfzijde: rechthoekige vensters op de eerste bouwlaag (verbouwde kruiskozijnen), drie bolkozijnen op de zolderverdieping, en rechthoekige deur met ovaal bovenlicht gevat in een rechthoekige omlijsting. In de achtergevel, vensters zoals in de erfzijde; rechthoekige deur met erboven getralied venstertje.

Rechts, aansluitend bij het vermelde woonhuis, midden 19de-eeuws dubbelhuis van drie traveeën en anderhalve bouwlaag onder zadeldak (golfplaten) met zelfde nokhoogte maar verschillende dakhelling als het oudste woonhuis. Bakstenen gebouw met verwerking van kalksteen, op een gecementeerde plint. In de vooruitspringende voorgevel: centrale, rechthoekige deur in vlakke kalkstenen omlijsting op neuten en bordes, geflankeerd door beluikte rechthoekige venster met kalkstenen latei en lekdrempel. Op de zolderverdieping, smalle rechthoekige venstertjes met kalkstenen latei en lekdrempel. In de onderkelderde achtergevel, gemetste halfronde zoldervenstertjes.

Bron: Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N1 (A-Ha), Brussel - Gent.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1981

Relaties

maakt deel uit van Buvingen

Borlo (Gingelom)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.