Hoeve Terwing

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Gingelom
Deelgemeente Borlo
Straat Truilingenstraat
Locatie Truilingenstraat 85, 85A, Gingelom (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gingelom (actualisaties: 10-09-2007 - 11-09-2007).
  • Adrescontrole Gingelom (adrescontroles: 09-11-2007 - 09-11-2007).
  • Inventarisatie Gingelom (geografische inventarisatie: 01-01-1981 - 31-12-1981).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve Terwing

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beschrijving

Hoeve Terwing, met de oostkant aan de straat gelegen. Gesloten hoeve met rechthoekige binnenplaats, uit de tweede helft van de 18de eeuw en recente aanpassingen (1967). Witgekalkte baksteenbouw op gepikte plint met verwerking van kalksteen voor de omlijstingen.

Ten oosten, inrijpoort onder zadeldak, aan de straatzijde opgenomen tussen blinde muren met afgeronde hoeken en vier oculi; blazoen op de houten latei van de poort. Aan de erfzijde, melkkeuken (nok loodrecht op het woonhuis) in de linkervleugel, en pulphok (nok loodrecht op de stallen) in de rechtervleugel.

Ten noorden, boerenburgerhuis van zeven traveeën en twee bouwlagen (onderkelderd), onder gebogen zadeldak (nok loodrecht de straat, golfplaten). Hoekblokken. Voorgevel aan de tuinzijde met rechthoekige venster- en deuromlijstingen. Deur op neuten met bordes, onder balkon met ijzeren smeedwerk (1969). Houten kroonlijst. Smalle horizontale keldervensters in kalkstenen omlijsting. Achtergevel (erfzijde): steekboogvormige bovenvensters met kalkstenen onderdorpel. Verlaagde zijgevels.

Ten zuiden, stalling onder zadeldak met golfplaten. Sporen van verbouwingen. Rechthoekige deuropeningen, en oculi. Stalpoort onder houten latei (rechthoekige stijlen met kapitelen bekroond wijzen op vroegere rondboogpoort).

Ten westen, recente dwarsschuur gebouwd na de brand van 1969.

Bakhuis aangebracht in de kelderverdieping van het woonhuis.

Bron: Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N1 (A-Ha), Brussel - Gent.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1981

Relaties

maakt deel uit van Buvingen

Borlo (Gingelom)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.