Parochiekerk Sint-Saturninus

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Gingelom
Deelgemeente Borlo
Straat Kerkstraat
Locatie Kerkstraat 1, Gingelom (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gingelom (actualisaties: 10-09-2007 - 11-09-2007).
  • Adrescontrole Gingelom (adrescontroles: 09-11-2007 - 09-11-2007).
  • Inventarisatie Gingelom (geografische inventarisatie: 01-01-1981 - 31-12-1981).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Parochiekerk Sint-Saturninus

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beschrijving

Oudste vermelding in 1107. Ingelijfd bij de abdij van Sint-Truiden in 1161. Laatgotisch koor van 1540-1545 gebouwd door de abdij van Sint-Truiden. Huidig neogotisch schip naar ontwerp van architect Gerard (1845-1851). Sacristie naar ontwerp van dezelfde architect opgetrokken in 1907; huidige toren gebouwd naar ontwerp van architect Bricteux (1937). Cathechismuskapel door J. Van den Berck.

Gelegen op een heuvel binnen een ommuurd kerkhof met oude grafkruisen. Georiënteerd koor.

Baksteenbouw met verwerking van mergelsteen (koor, schip, sacristie en kapel) en arduin (voorgevel en toren).

Zaalkerk van vijf traveeën met koor van een rechte travee met driezijdige sluiting en catechismuskapel ten noorden van het koor; sacristie ten zuiden.

Bakstenen voorgevel met ingebouwde westtoren op zware arduinen plint, en vier steunberen (op de hoeken haaks op elkaar gesteld). Centraal uitgebouwd portaal met tuitgevel tussen de zware steunberen van de toren, geflankeerd door twee gelede spitsboogvensters van arduin. Boven het portaal, spitsboogvenster met erboven ronde uurwerkplaat. Op de vier zijden van de toren, gekoppelde spitsboogvormige galmgaten. Ingesnoerde torenspits met kunstleien bekleding.

Bakstenen schip op een bakstenen plint, afgelijnd door een mergelstenen afzaat. Zes zware steunberen ritmeren de traveeën met spitsboogvensters, waarvan de mergelstenen afzaat overgaat in een horizontale band. Kunstleien zadeldak.

Ten zuiden van het koor, sacristie met in de zijpuntgevel twee boven elkaar geplaatste spitsboogvensters. Kunstleien zadeldak. Ten oosten, laatgotisch koor gestut door middel van steunberen; spitsboogvensters met visblaastracering, posten met negblokken; twee banden verbinden de vensters onderling; kleiner, geleed oostelijk spitsboogvenster met driepas.

Neogotisch interieur. Houten, beschilderd kruisribgewelf op halfronde pilasters met Corinthisch kapiteel; houten lambrisering.

Laatgotisch koor overwelfd door middel van een mergelstenen kruisribgewelf op vierkante pilasters; straalgewelf boven de koorsluiting.

Mobilair: Madonna met kind, gepolychromeerd, eik (eerste helft 16de eeuw); Sint-Saturninus, gepolychromeerd, eik (eind 16de eeuw); kruisbeeld, eik (17de eeuw).

Doksaal, twee biechtstoelen, preekstoel in Luikse Lodewijk XV-stijl, eik (1760). Romaanse doopvont, kalksteen (13de eeuw); wijwaterbekken, zandsteen (1647).

  • GEUKENS D., Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen, Provincie Limburg, Kanton Sint-Truiden, Brussel, 1977, p. 16.
  • ROBIJNS, F., Mielen-boven-Aalst, s.l., 1938, p. 3-12.

Bron: Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N1 (A-Ha), Brussel - Gent.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1981

Relaties

maakt deel uit van Mielen-boven-Aalst

Borlo (Gingelom)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.