erfgoedobject

Eenvoudige modernistische villa

bouwkundig element
ID
216742
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/216742

Juridische gevolgen

Beschrijving

Modernistische villa op een hellend, beboomd terrein, kadastraal geregistreerd in 1947 als "nieuwe opbouw" op grond in handen van A.B. Eggermont. In 1951 kadastrale registratie van een vergroting van dit huis, door Germanus Snoeck-Eggermont (6 juli 1889), zonder beroep, gevestigd op dit adres. Het gemeentearchief bewaart plannen voor een uitbreiding in vergelijkbare stijl, aan de achterzijde van de woning, naar ontwerp van architect Spreutels uit 1988.

Oorspronkelijk bestond de kadastrale grondvorm uit een rechthoek achteraan, met vooraan een iets smallere, wat uitgelengde kwartcirkelvorm er tegenaan. Deze vorm is ook vandaag nog herkenbaar aan de straatzijde.

Het achterste volume op rechthoekig grondplan telt twee bouwlagen onder plat dak, met brede, overkragende, vlakke kroonlijst en met functioneel geplaatste, eenvoudige rechthoekige muuropeningen.

De uitbouw op kwartcirkelvormig grondplan telt één bouwlaag, eveneens onder plat dak met smallere, vlakke kroonlijst. Ook hier eenvoudige rechthoekige muuropeningen. Het geheel is witgepleisterd. Een vlakke cordonlijst markeert de scheiding van de eerste en de tweede bouwlaag.

De toegang bevindt zich volgens de plannen in de zuidwestgevel, aan de rechterkant, vanop straat gezien.

  • Gemeentearchief Sint-Genesius-Rode, Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening, bouwaanvragen, 1988242, 30/12/1988.
  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, mutatieschetsen Sint-Genesius-Rode, afdeling 2, 1947/1, 1951/4.

Bron     : -
Auteurs :  De Houwer, Veerle
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Eenvoudige modernistische villa [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/216742 (Geraadpleegd op )