De Daalhoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Gingelom
Deelgemeente Borlo
Straat Truierstraat
Locatie Truierstraat zonder nummer, Gingelom (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gingelom (actualisaties: 10-09-2007 - 11-09-2007).
  • Adrescontrole Gingelom (adrescontroles: 09-11-2007 - 09-11-2007).
  • Inventarisatie Gingelom (geografische inventarisatie: 01-01-1981 - 31-12-1981).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed De Daalhoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beschrijving

De Daalhoeve, met noordwaarts gerichte voorgevel en inrijpoort aan de straatzijde. Semi-gesloten hoeve met onregelmatig erf, daterend uit de 17de en tweede helft 18de eeuw, aangepast in de 19de en 20ste eeuw. Baksteenbouw met verwerking van kalksteen.

Noordgeoriënteerde inrijpoort, haaks op het woonhuis, overdekt met zadeldak (Vlaamse pannen), uit de tweede helft van de 18de eeuw. Rechthoekige poort onder houten latei. Verlaagde zijpuntgevels.

Ten westen, boerenhuis van vijf traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (nok loodrecht op de straat, Vlaamse pannen); kern uit de 17de eeuw verbouwd tijdens de tweede helft 18de en eerste helft 19de eeuw. Voorgevel voorzien van getoogde vensters met trapezoïdale sluitsteen, die de kruiskozijnen vervangen (confer resterende gekoppelde ontlastingsboogjes onder een overspannende boog). Rechthoekige, vlakke deuromlijsting op neuten; bordes. In de zijgevel met muurvlechtingen (straatzijde): rechthoekige vensters.

Ten noordwesten, haaks op het woonhuis, bijbouw onder zadeldak (Vlaamse pannen), uit de tweede helft van de 19de eeuw. Rechthoekige vensters met arduinen boven- en onderdorpel.

Stal ten zuiden van het erf, haaks op het woonhuis, onder zadeldak (Vlaamse pannen), uit de eerste helft van de 19de eeuw. Rechthoekige kozijnramen en rechthoekige deuromlijstingen; verlaagde zijgevel.

Ten noorden van het erf, aansluitend op het poortgebouw en haaks op de dwarsschuur, tweede stal onder zadeldak (Vlaamse pannen) met verlaagde zijpuntgevels. Erfgevel verbouwd in de eerste helft van de 20ste eeuw.

Dwarsschuur ten oosten van het erf met zadeldak (Vlaamse pannen) tussen verlaagde zijgevels, met drie oculi in iedere gevel. Verankerde rondboogpoort met negblokken aan de erfzijde, dichtgemetselde rondboogpoort in de achtergevel (tweede helft 18de eeuw). In het zuidoosten, wagenhuis onder lessenaarsdak tegen de voorgevel van de schuur.

Moestuin ten westen, achter het woonhuis, boomgaard ten zuiden.

  • ROBIJNS, F., Mielen-boven-Aalst, s.l., 1938, p. 44.

Bron: Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N1 (A-Ha), Brussel - Gent.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1981

Relaties

maakt deel uit van Mielen-boven-Aalst

Borlo (Gingelom)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.