Watermolen, Molen van Muizen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Gingelom
Deelgemeente Borlo
Straat Kruisstraat
Locatie Kruisstraat zonder nummer, Gingelom (Limburg)
Status Verbouwd of Gesloopt

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gingelom (actualisaties: 10-09-2007 - 11-09-2007).
  • Adrescontrole Gingelom (adrescontroles: 09-11-2007 - 09-11-2007).
  • Inventarisatie Gingelom (geografische inventarisatie: 01-01-1981 - 31-12-1981).
Links

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Watermolen aan een aftakking van de Cicindriabeek, thans buiten gebruik. L-vormig complex van één bouwlaag onder zadeldak (Vlaamse pannen), in witgekalkt stijlen regelwerk met lemen vullingen op een gepikte bakstenen plint.

Verbouwing tijdens de 20ste eeuw van oudere kern uit de 18de eeuw(?). Vergroting van deuren en kozijnramen van het woonhuis. Aansluitend bij het woonhuis, bloemmolen met overluifelde inrijpoort onder houten latei (stapelplaats voor graan en meel).

Haaks op deze vleugel, de dwarsschuur waarin ook de paarden-, koeien- en varkensstal zijn ondergebracht. Rechts van de schuurpoort onder houten latei, het wagenhuis.

Technische installatie: gaande buitenwerk verdwenen (voorheen: ijzeren middenslagrad) en toevoerbeek staat droog. Van het gaande binnenwerk is het gietijzeren drijfwerk (verticale opstelling, met verdeling door horizontaal kamwiel) volledig bewaard, doch de ijzeren molenas werd via een drijfriem aangedreven door een 30 pk-elektromotor (1940, ter vervanging van een dieselmotor). Op maalzolder (houten staande werk): twee maalstoelen (één nog in houten steenkist, de andere gedemonteerd), houten galg en haverpletter. In de huidige varkensstal resten nog het drijfwerk van de vroegere bloemmolen.

Bron: Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N1 (A-Ha), Brussel - Gent.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1981

Relaties

maakt deel uit van Muizen

Borlo (Gingelom)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.