Kloosterhoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Gingelom
Deelgemeente Borlo
Straat Truilingenstraat
Locatie Truilingenstraat 17, Gingelom (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gingelom (actualisaties: 10-09-2007 - 11-09-2007).
  • Adrescontrole Gingelom (adrescontroles: 09-11-2007 - 09-11-2007).
  • Inventarisatie Gingelom (geografische inventarisatie: 01-01-1981 - 31-12-1981).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kloosterhoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beschrijving

Voormalige kloosterhoeve, tijdens de Franse bezetting onteigend en verkocht. Tijdens het tweede kwart van de 20ste eeuw diende een deel der woonvertrekken als lagere school.

Gesloten hoeve uit de tweede helft van de 18de eeuw met geplaveide binnenplaats met onregelmatige vorm, en poortgebouw aan de straat. Baksteenbouw met gebruik van kalksteen.

Ten oosten, poortgebouw met duifhuis en vertrek voor de paardenknecht, onder zadeldak (kunstleien). Witgekalkte straatzijdegevel op gepikte plint; twee gecementeerde steekboogvensters met kalkstenen onderdorpel boven de rondbooginrijpoort met negblokken van kalksteen; verlaagde zijgevels.

Rechts van de poort, boven de gepikte plint, getralied rechthoekig venstertje, waarboven oculus. Erfzijde: twee getoogde vensters met recente omlijsting boven de houten latei.

Boerenhuis op L-vormige plattegrond. Ten noorden, oudere kern van één bouwlaag en vier traveeën met oudere nok en steilere bedaking (zadeldak, kunstleien). Sporen van vroegere hoekblokken in het metselwerk. Aan de erfzijde, thans twee hoge, rechthoekige steekboogvensters en twee rechthoekige deuren uit de tweede helft van de 18de eeuw. Tuinzijde: vier rechthoekgie vensters. Aandaken met topstuk en pannen beschieting. Ten noordoosten, kern uit de tweede helft van de 18de eeuw; twee bouwlagen onder zadeldak met verspringende nok; sterk verbouwd aan de erfzijde in 1958. Een kalkstenen steekboogdeur geeft toegang tot de vroegere melkkeuken en het bakhuis. Tuinzijde: gedeeltelijk witgekalkte gevels op gepikte plint; kalkstenen steekboogvensters op de eerste bouwlaag.

Aansluitende stallingen (paardenstal, ossenstal en koestal). Hoge gevels van twee bouwlagen met rechthoekige vensters en deuren in kalkstenen omlijsting.

De koestallen aan de overzijde van het erf (tussen het poortgebouw en de schuur) zijn lager gebouwd.

Huidige dwarsschuur van vijf traveeën onder zadeldak (golfplaten), uit het derde kwart van de 19de eeuw; het gebint rust aan de binnenzijde op zware brede steunberen.

In de tuin, ten noorden, alleenstaand wagenhuis: schilddak (Vlaamse pannen) met centrale dakkapel, centrale kalkstenen korfboogpoort op imposten, flankerende rechthoekige poort onder metalen latei, en gemetst korfboogdeurtje rechts.

Bron: Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N1 (A-Ha), Brussel - Gent.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1981

Relaties

maakt deel uit van Muizen

Borlo (Gingelom)

is gerelateerd aan Herenboerenparkje

Truilingenstraat 17 (Gingelom)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.