Landbouwstokerij Gillams

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Gingelom
Deelgemeente Jeuk
Straat Hasselbroekstraat
Locatie Hasselbroekstraat 152, Gingelom (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gingelom (actualisaties: 10-09-2007 - 11-09-2007).
  • Adrescontrole Gingelom (adrescontroles: 09-11-2007 - 09-11-2007).
  • Inventarisatie Gingelom (geografische inventarisatie: 01-01-1981 - 31-12-1981).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Landbouwstokerij Gillams

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beschrijving

Voormalige landbouwstokerij Gilliams. Gesloten hoeve met rechthoekig erf uit uit de 19de en het eerste kwart van de 20ste eeuw, voorzien van een tuin, rechts, afgesloten door een ijzeren hek, en industriegebouwen achter de hoeve. Ten oosten van het erf, twee bakstenen poortgebouwen met wolfsdaken en arduinen rondbooginrijpoorten met imposten en sluitsteen, door een stalling van vier traveeën onder zadeldak van elkaar gescheiden.

Noordelijk gelegen boerenburgerhuis van zes traveeën en twee bouwlagen onder zadeldaken (kunstleien). Baksteenbouw met verwerking van arduin en beton. De noordelijk georiënteerde voorgevel aan tuinzijde vertoont een middenrisaliet uitlopend op een dakkapel met oculus, hoek- en middenlisenen met tandlijst. Rechthoekige vensters en deur van arduin met trapezoïdale sluitsteen. De oostelijke zijgevel aan straatzijde is vlak gehouden en heeft gelijkaardige muuropeningen. De achtergevel, uitziend op het erf is erg sober; rechthoekige vensters met arduinen onderdorpel en betonnen bovendorpel, rechthoekige deur van arduin op neuten, met bovenlicht, gestrekte houten tussendorpel en pui.

Stallingen ten zuiden met zadeldaken (Vlaamse pannen) en arduinen verankerde rondbooginrijpoort met vlakke imposten, ingericht als stokerij en om die reden aan de achterzijde vergroot met twee gebouwen onder lessenaarsdak. Hier bevindt zich nog de vrijstaande ronde fabrieksschouw.

Interieur: tussen begane grond en bovenverdieping bevindt zich een vloer met troggewelfjes tussen ijzeren I-balken, rustend op I-balk op gietijzeren zuil met dekplaat. De technische installatie werd circa 1949 ontmanteld (onder meer stoommachine, 1903), doch de plaatsing der diverse onderdelen is nog merkbaar; bewaard bleven: een gietijzeren distillatiekolom, een koppel mechanische maalstenen (zinken steenkist, op houten stoel) en enkele tanks.

Bron: Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N1 (A-Ha), Brussel - Gent.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1981

Relaties

maakt deel uit van Jeuk

Jeuk (Gingelom)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.