erfgoedobject

Burgerhuis ontworpen door Julien Waldack

bouwkundig element
ID
216842
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/216842

Juridische gevolgen

Beschrijving

Modernistisch burgerhuis, volgens de bouwaanvraag van 1935 naar ontwerp van architect Julien Waldack in opdracht van Achiel Waldack.

Rijwoning van twee traveeën en twee bouwlagen onder een plat dak, op een lage plint van blauwe hardsteen. De hoger oplopende rechtertravee werd volgens het bouwplan oorspronkelijk bekroond met een rondboogvormig topstuk met houder voor een vlaggenmast. Vandaag is het topstuk grotendeels verdwenen en bleef enkel de voet van de houder nog bewaard. Parement van rode baksteen in halfsteens verband, gecombineerd met bruine/donkerrode baksteen in halfsteens verband voor de sokkel en deuromlijsting. De gevel wordt beëindigd met een bakstenen rollaag, afgedekt met dunne, licht uitspringende dekstenen. De bovenverdieping wordt licht geaccentueerd door de doorlopende, licht uitspringende borstwering van de vensters met een getrapte basis en drie decoratieve baksteenelementen die eveneens onder de gevelbeëindiging van de rechtertravee voorkomen. Rechthoekige vensters, alle met getrapte bakstenen dagkanten, hardstenen lekdorpels en een bakstenen rollaag als latei. De vensteropening in de rechtertravee van de tweede bouwlaag is uitgewerkt als een drielicht, met hoger oplopende en licht uitspringende bakstenen penanten, beëindigd met een betonnen sluitsteen. Bewaard houten schrijnwerk. Rechthoekige deuropening met twee arduinen treden in een getrapte omlijsting van bruine baksteen. Bewaarde houten, rechthoekige deur met rondboogvormig deurlicht, afgesloten door een sierlijk deurrooster en ingevuld met structuurglas. Rechts van de deuropening bevindt zich in de plint een voetschraper en in de sokkel, onder het venster, een arduinen brievenbus en een aansluiting voor een buitenkraantje.

Volgens het bouwplan is de gelijkvloerse verdieping opgebouwd volgens een traditioneel plan van een enkelhuis met aan de linkerzijde achtereenvolgens het salon en bureel die rechts worden geflankeerd door de ingang en de hal met achterliggende keuken en afwasruimte aan de koer. Rechts van de inkom bevindt zich een spreekkamer. Op de eerste verdieping zijn er drie slaapkamers en een badkamer rondom de trapkoker.

  • Stadsarchief Gent, Bouwaanvragen particuliere woningen, G12, 1935/D/13.
  • Artesis Hogeschool Antwerpen, Opleiding Monumenten- en Landschapszorg, 1ste master, Onuitgegeven nota’s Anne Vandeplassche, 2012-2013.

Bron     : -
Auteurs :  Depuydt, Katrijn
Datum  : 2014


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Burgerhuis ontworpen door Julien Waldack [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/216842 (Geraadpleegd op 15-04-2021)