erfgoedobject

Hoeve met losse bestanddelen

bouwkundig element
ID
216847
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/216847

Juridische gevolgen

Beschrijving

Hoeve met losse bestanddelen gebouwd in verschillende fases, waarbij het naar de straat gekeerd woonhuis dateert van 1877 en vergroot werd in 1925 (zie muurankers). Ten westen en ten noorden van de hoeve ligt een weide met boomgaard mogelijk horend bij de hoeve. De woning heeft een omhaagde voortuin.

Hoeve met de voormalige schuur ten westen, evenwijdig hieraan ten oosten de stallingen. Haaks tegen de stallingen ten zuiden de boerenwoning. De schuur en de stallingen behielden hun volumes, maar werden grondig verbouwd. Enkel het woonhuis behield zijn oorspronkelijke uitzicht wat aansluit bij de eenvoudige agrarische architectuur in de streek die sterk onder druk staat.

In de 19de eeuw waren er al twee evenwijdige volumes aanwezig waarbij in 1878 een vergroting werd geregistreerd. Bij deze vergroting werd het volume van het huidige woonhuis ingetekend ten zuiden van de stallingen als een "reconstruction" in eigendom van de weduwe en kinderen van Lambertus Bijnens-Hauben. De reconstructie van het woonhuis komt overeen met de jaarankers "1877" op de gevel. In 1925 zal het woonhuis vergroot worden en kreeg het een extra bouwlaag. Dit is zichtbaar door de jaarankers "1925" bovenaan op de gevel.

Het woonhuis is opgevat als een eenvoudige boerenburgerwoning van vijf traveeën en twee bouwlagen onder een pannen zadeldak. Eenvoudige getoogde muuropeningen met blauwe hardstenen lekdrempels en bewaard schrijnwerk met luiken op de begane grond. Het interieur werd grotendeels aangepast.

In de zuidelijke gevel van de schuur is nog een jaarsteen zichtbaar, maar deze is niet meer leesbaar. Verder bezit de schuur nog aandaken.

  • Kadasterarchief Limburg, mutatieschetsen Zutendaal, afdeling I (Zutendaal), 1878/16.

Auteurs: Verwinnen, Katrien
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Hoeve met losse bestanddelen [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/216847 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.