erfgoedobject

Oorlogsmonument gesneuvelden 7de linie

bouwkundig element
ID: 216865   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/216865

Juridische gevolgen

Beschrijving

Historiek

Monument ter herdenking van het 7de linieregiment geplaatst in 1930. Het werd ontworpen door de Antwerpse stadsarchitect Antoon De Mol (1891-1962) en beeldhouwer Edouard Vereycken (1893-1967).

Het monument herinnert aan de deelname van het Belgische 7de Linieregiment aan de Slag van de IJzer (17-23 oktober 1914) en de gevechten bij Lombardsijde (4 november 1914). Het 7de linieregiment trok zich op 19 oktober 1914 terug op de linkeroever van de IJzer en hielp mee het Duitse offensief van 21-23 oktober af te slaan. Rond de Uniebrug (Nieuwpoort, Sint-Joris, Brugse Steenweg) werd hevig gevochten en het regiment slaagde erin het Duitse artillerievuur gedurende 4 dagen te weerstaan. Uiteindelijk werd Sint-Joris veroverd door de Duitsers en bleef in hun handen tijdens de volgende oorlogsjaren. Ter plaatse van de gevechten werd in 1932 een monument opgericht ontworpen door de beeldhouwer E. Vereycken (° Antwerpen 1893 - † Herentals 1967), dit beeldhouwwerk, beschermd als monument bij Ministerieel Besluit van 1 juli 2009, toont een soldaat die de wacht optrekt aan de IJzer, de handen gevouwen over het geweer. Soortgelijke figuren komen in andere oorlogsmonumenten van dezelfde kunstenaar voor en ook tweemaal in het Antwerpse gedenkteken. E. Vereycken was voorzitter van AKOS (Antwerpse kunstenaars oud-strijders) en tevens ontwerper van het monument ter ere van de Belgische Infanterie (1935) op het Poelaertplein in Brussel.

Beschrijving

Het monument is samengesteld uit een hoge centrale zuil geflankeerd door schuin geplaatste zijstukken waarop aan beide zijden in bas-reliëf taferelen refererend aan het regiment. Het zandstenen geheel heeft een getrapte sokkel van hardsteen. De centrale pijler vertoont aan de aanzet bekroonde schilden met de afbeelding van een klauwende leeuw en een burcht, bovenaan de pijler de jaartallen 1914 en 1918, op de pijler staat een bronzen beeld van Nike, de mythologische Griekse godin van de overwinning, met opgeheven armen en zegekransen in de handen, het beeld is gericht naar de straatzijde.

De taferelen op de zijpanelen zijn bas-reliëfs met belangrijke gebeurtenissen uit de geschiedenis van het regiment met tweetalige onderschriften. Aan straatzijde links: "1832 MEIR Z.M. LEOPOLD OVERHANDIGT HET VAANDEL/ 1832 MEIR REMISE DU DRAPEAU PAR S.M. LEOPOLD", aan straatzijde rechts "1914 VEURNE Z.M. ALBERT VERLEENT HET EERETEKEN/ 1914 FURNES S.M. ALBERT DECORE LE DRAPEAU"; aan parkzijde rechts "1914 BRUG DE EENDRACHT TE ST-JORIS/ 1914 PONT DE L’UNION A ST GEORGES", aan parkzijde links "1918 ANTWERPEN BLIJDE TERUGKOMST/ 1918 RENTREE TRIOMPHALE A ANVERS".

Op de iets uitspringende sokkel van de pijler, aan de parkzijde: "AAN DE ROEMVOLLE DOODEN/ VAN HET 7 17 27 REG. EN VAN HET/ 7 VERSTINGREG. ALS HELDEN/GESNEUVELD VOOR DE VERDE/DIGING VAN HUNNE HAARDEN/EN DE EER VAN HET BELGISCHE/VOLK" "AUX MORTS (GL)ORIEUX DES/ 7 17 27 REG. DE LIGNE 7 REG./ DE FORTERESSE TOMBES/EN BRAVES POUR LA DEFENSE DES FOYERS/ ET L’HONNEUR DU PEUPLE/ BELGE".

Aan de uiteinden van het monument staat telkens een beeld van een soldaat in uniform met licht gebogen hoofd en de handen gevouwen over het geweer.

  • Beschermingsdossier 4001/10000/2533.1.

Bron     : -
Auteurs :  Steyaert, Rita
Datum  : 2011


Relaties

  • Is deel van
    Gerard Le Grellelaan

  • Is deel van
    Nachtegalenpark

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Oorlogsmonument gesneuvelden 7de linie [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/216865 (Geraadpleegd op 29-02-2020)